Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronNetty van der Meer

Annemieke uit 't Beukenootje, druk 1, 52 blz.
prijs f 0,85; gecartonneerd; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Annemie en Geesje komen, als ze de zee willen zien, bij het huis van de boswachter. Deze heeft een ziek neefje in huis, dat door z'n vrouw liefderijk verpleegd wordt. De naam van God en de Heere Jezus kent Jan echter niet. In hun kinderlijke eenvoud spreken Annemie en Geesje er met hem over. Jan wil, dat tante hem voorleest uit de Bijbel. Voor de boswachter en z'n vrouw wordt het lezen uit de gevonden Bijbel een zegen. De grootmoeder van Annemie geeft Jan een kinderbijbel. Nu kan hij zelf die prachtige verhalen lezen. Strekking: God heeft Annemie en haar vriendinnetje willen gebruiken om anderen bekend te maken met het Evangelie.
Conclusie: Goed verhaal met evangeliserende strekking. Grootmoeder prachtig getekend. Zij geeft Annemie een goede, dus een godsdienstige opvoeding. De "boze" boswachter valt later mee. Eindoordeel; aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1954

Open Boekbeoordeling.
Netty van der Meer

Annemieke uit 't Beukenootje, druk 1, 52 blz.
Netty van der Meer schreef Annemieke uit " 't Beukenootje". Annemieke logeert bij haar grootouders, en samen met haar buur-vriendinnetje Geeske bezoekt zij hun nieuwe vriendje en leert hem God kennen. Ook mogen de beide meisjes met Oma en Opa naar het strand. Een aardig geïllustreerd, protestants kinderboekje.

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1954-55

Open IDIL-Gids.

Netty van der Meer

Annemieke uit 't Beukenootje, druk 2, 52 blz.
8 t.d.t., G.K.C.B., J.M. 8-10 j. (Zie B.B. 1954). Aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissi├źn van "Jachin", 1961

Netty van der Meer

Annemieke uit 't Beukenootje, druk 2, 52 blz.
prijs gebonden f 0,90; meisjesboek.
Inhoud: Annemieke logeert bij oma en opa in "'t Beukenootje". Met haar vriendinnetje Geeske komt zij in contact met Jan, die vanwege zijn zwakke gezondheid verpleegd wordt in het boswachtershuis. Annemieke en Geesje brengen Jan en het boswachtersgezin in contact met het Evangelie. Strekking: Wat je beloofd hebt, moet je doen, ook al vraagt dit enige opoffering.
Conclusie: Een wat alledaags gegeven. Het christelijke ligt er wel wat te gemaakt op. De kinderen doen dingen, die niet "des kinds" zijn. Wel goede taal en stijl. Geschikt voor meisjes van 7-9 jaar.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1961

Open Boekbeoordeling.