Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronBart van de Veluwe

Babbeltjes eerste schooljaar, druk 1, 83 blz.
Bijzonderheden: Oorspronkelijk kinderboek, met prentjes in twee-kleurendruk van Jan Wiegman. Geb. f 1.90 per deelte.
Korte inhoud: Deze keurig uitgegeven en leuk geïllustreerde boekjes bevatten het verhaal van Bobbeltje, een aardig kereltje, dat vaak de grappigste opmerkingen maakt. Hij draagt dan ook zijn naam met eere. Behalve allerlei gesprekken van Babbeltje met z'n moeder en andere huisgenooten, bevatten de boekjes verscheiden aardige verhaaltjes. In het tweede deeltje komen dan vanzelf allerlei avontuurtjes, die B. op school meemaakt, terwijl ook enkele grappige versjes de boekjes verrijken. De laatste blz. bevatten bovendien nog enkele raadsels.
Beoordeeling: Daar de boekjes bijna overal in een zeer kinderlijkere toon, maar toch op boeiende wijze geschreven zijn, zullen jongere kinderen ervan genieten. Babbeltje wordt opgevoed in een gezonde Christelijke sfeer, terwijl de grapjes echt kinderlijk-humoristisch zijn, zonder eenige brutaliteit of ongepastheid. Voor de lagere klassen dan ook Van harte aanbevolen. E. Heynekamp

Open Gids


J.Lens Bibliotheekgids voor Chr. School- en Jeugdbibliotheken, 1930