Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronComas

Anneke's eerste reis, druk 1, 24 blz.
G. K. 0. 1 t. d. t. Een oude variatie op het oude thema, maar leuk verteld voor de kleinste leerlingen. Anneke is het dochtertje van een tuinbaas. Op zekeren dag mag ze met Vader mee naar de Mevrouw van het park, waar Vader bloemen moet brengen. Ze speelt met Emmie, het dochtertje van Mevrouw. Later gaat ze alleen op stap naar 't park en speelt weer met Emmie. Nu hoort ze, dat Emmie vloekt. Ze zegt dat zoo iets niet mag; daarna zingt ze: "In Bethlenems stal lag Christus, de Heer". Door dit zingen wordt Emmies moeder getroffen. Ze is Christelijk opgevoed, maar leeft nu volop in de wereld. Door de gesprekken met den tuinbaas komt het zoover, dat ze Kerstdagmorgen ook ter kerk gaat. Wellicht bedoelt de auteur, er op te wijzen, dat allen, rijken zoowel als armen, denzelfden Zaligmaker noodig hebben. Misschien beoogt hij ook, dat, indien ouderen dit boekje in de handen komt, op soortgelijke wijze oude herinneringen zullen worden gewekt. Het plaatje is niet fijn. Aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1926