Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronD. Menkens-van der Spiegel

Van Rietepiet en Janneman, druk 1, 44 blz.
Jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van 6-8 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Rietepiet is een wildzang. Janneman is veel bedaarder. Janneman is ook niet zoo sterk. Rietepiet noemt hem vaak een bangerd. Maar eens is Janneman de flinkste. Ze hebben samen bij Rietepiet op de boerderij van de onrijpe appels gegeten. Rietje de meeste. 's Nachts heeft ze zoo'n hevige buikpijn, dat de dokter moet komen. Ook Jan heeft buikpijn. Hij bidt. En dan durft hij te zeggen, waar die pijn vandaan komt. De dokter is eerst boos op Rietje. Maar als Rietje berouw toont en ook den HEER om vergeving heeft gevraagd, zijn vader en moeder en ook de dokter niet meer boos. En Rietje zegt eerlijk, dat Janneman nu de flinkste is geweest. Algemeene op- of aanmerkingen: Leuk boekje voor onze kleinen. Ook deze schrijfster lijdt aan de algemeen verbreide vergissing, dat Heere noodzakelijk Heer moet zijn voor kinderen. Inderdaad een niet geheel onbedenkelijke vergissing. Overigens uitstekend geschikt.
Conclusie: aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1934

Open Boekbeoordeling.
D. Menkens-van der Spiegel

Van Rietepiet en Janneman, druk 1, 44 blz.
G. K. C. 0. 6 t. d. t. 30 cent. Voor de allerkleinsten is dit een heel aardig boekje, echter meer geschikt voor de laagste klas van de Chr. School dan voor de Evangeliseerende Zondagsschool. Janneman is een bang, teer jongetje en Rietepiet is een meisje, dat niet gauw vervaard is. Ze spelen altijd samen, omdat ze naast elkaar wonen. Rietepiet wil over Janneman "bazen", en ze dwingt hem wel eens, iets te doen, dat hij liever niet doet, ook al omdat het verboden is. Door 't eten van onrijpe appels worden beiden ongesteld. Janneman vertelt z'n zonde, en nu komt ook Rietepiet tot bekentenis. Ze toont berouw over haar kwaad, en vindt Janneman toch flinker dan zichzelf, omdat die z'n fouten durfde zeggen. De strekking is wel goed, maar het evangeliseerend element is zwak. Dat is jammer, omdat het met een enkel woord goed te maken ware geweest; immers de heele geest van dit kleine boekje is beslist Christelijk. Aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1934