Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronMax de Lange-Praamsma

Annewieke, druk 1, 207 blz.
Max de Lange-Praamsma zorgde met Annewieke voor een goed geschreven meisjesboek, tevens goed geïllustreerd. Een vacantie op een Veluwse boerderij, het conflict tussen Annewieke en haar nichtje Agaath, waarbij jaloezie en egoïsme de harmonie verstoren. Maar als dan het leven van een der beide meisjes bedreigd is door een ongeval, komt dat conflict tot een oplossing. De blz. 195, 196 hebben het wel typisch protestants over "bewaren". Een optimistisch boek.

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1953-54

Open IDIL-Gids.

Max de Lange-Praamsma

Annewieke, druk 3, 205 blz.
prijs gebonden f 2,75; meisjesboek.
Inhoud: Annewieke is de dochter van een hoofdonderwijzer. 't Gezinsleven is er goed, heel anders dan dat, waarin Agaath, haar nicht, leeft. Deze twee kunnen niet met elkaar overweg. Dit geeft conflicten. En het wordt wel erg moeilijk deze Agaath mee te nemen naar de Veluwe. En nog wel veertien dagen. Ook hier zijn er "strubbelingen". Een windhoos vergezeld van onweer maakt diepe indruk op beiden, zodat ze "goed" op elkaar worden. Strekking. Geld en goed maken niemand gelukkig, maar liefde tot elkaar, bovenal liefde tot God.
Conclusie: Dit boek zal zeer zeker door meisjes van 15 jaar en ouder verslonden worden. De schrijfster weet onderhoudend te vertellen over de meest alledaagse dingen. Meer voor de oudere meisjes dan zondagsschoolmeisjes.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1959

Open Boekbeoordeling.