Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronA.C. van der Mast

Van een paar roode kersen, druk 1, 40 blz.
G. K. 0. 7 t. d. t. 40 cent. Kleine Jaapje snoept van de kersen; bij Moeder's komst verbergt hij zich in de kleerkast, valt in slaap; als hij wakker wordt, zijn Vader, Moeder, Broer en Zusjes en de poes op zoek naar Jaapje bij familie en in de school. Op dien tocht gebeuren allerlei ongelukjes. Als moe er achter komt, waarom Jaapje zich heeft verstopt, zijn vader en moeder boos. Als Jaapje dan nog in een boom klimt, zijn goed vuil maakt, enz., volgt straf en vermaan, en dan is alles spoedig in orde. Het vermaan is al zeer oppervlakkig; voldoende is, te weten van een Heere Jezus, die wil helpen, gehoorzaam te zijn. De vrede is dan teruggekeerd en met vroolijke gezichten "luisterden allen naar hetgeen Vader voorlas uit "Het Woord van God" ", bldz. 40. Strekking van dit verhaal kan hoogstens zijn, dat jokken en snoepen slecht is. De verhaaltrant is wel aardig. Sommige zinnen zijn veel te lang. De kersen op den omslag zijn wat groot uitgevallen. Evangelisatielectuur is dit boekje niet. Onze aanbeveling is maar poover.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1926

A.C. van der Mast

Van een paar roode kersen, druk 2, 47 blz.
Leeftijd 7-10 jaar. Een leuke vertelling uit het leven van Jaapje, die nog niet lang op school is. Op een heel warmen schooldag kaapt hij thuis kersen weg. Als hij iemand hoort aankomen, verbergt hij zich vlug, met de pitten, in de kleerkast, die even later door de meid gesloten wordt. Een poosje later wordt Jaapje gemist en nu volgt het humoristische gedeelte, want als men hem gaat zoeken. volgt het eene kleine ongeluk op het andere. 's Avonds komt Jaapje, die intusschen een dutje heeft gedaan, weer uit de kast, waarvan de meid de deur had geopend, terwijl hij nog sliep. Den anderen dag ontdekt Moeder kersenpitten, door Jaapje verloren, in de kast. Vader en Moeder begrijpen nu alles. En Jaapje, die zéér stellig van plan was om dien avond alles aan Moeder te vertellen, valt als hij thuis komt van het bezoek aan den kersenboomgaard (waar hij ook weer ongehoorzaam is geweest) echter eerst in Vaders handen, die hem straf oplegt. Den daaropvolgenden morgen bekent Jaapje alles. Hoewel o.i. nu niet zoo bepaald geschikt als Kerstcadeau, kunnen we het overigens zeer aanbevelen als leesboekje voor kinderen van 8 jaar. Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1931

Open Boekbeoordeling.