Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronT. van Boschland

Bij grootmoe blijven, druk 2, 70 blz.
G.K.C.0. 6 t.d.t. 35 cent, gec. 45 cent. Grootmoe leeft rustig met haar poesje Mekkie. Die twee behooren bij elkaar in het kleine huisje. Een booze buurman verdenkt Mekkie er van dat deze z'n kuikens opeet, maar Mekkie is onschuldig aan dit misdrijf. Toch eischt buurman dat de kat weggaat. Dit geschiedt, en 't gemis' maakt Grootmoe treurig. Ook Mekkie is niet op haar gemak. Na eenige dagen zal Mekkie door een paar jongens weer naar een nieuwe verblijfplaats worden gebracht. Maar de jongens gaan onderweg vuurtje stoken, worden door een nijdigen boer ontdekt en vluchten, Mekkie in den steek latend. Intusschen heeft buurman z'n dwaling ingezien en komt aan Grootmoe vertellen, dat ze Mekkie houden mag. Grootmoe is blij, maar het kost nog al wat moeite Mekkie's gangen na te gaan. Gelukkig komt Mekkie uit zichzelf weer bij Grootmoe. Grootmoe krijgt van den boozen buurman, die nu niet meer boos is, nog een koek cadeau. Een aardig verteld verhaal voor de jongere leerlingen, om ze bezig te houden. Andere strekking konden wij niet ontdekken. Evangelie zit er in dit boekje geen grein. Grootmoeders Bijbel wordt een paar keer genoemd, en aan het eind de Heere ook nog. Dat is alles. Dat het oprecht gebed verhooring vindt, is een oud, bekend en geliefd thema. Maar reeds herhaaldelijk wezen we op de onjuiste gedachte, die door verhalen als dit bij de kinderen gewekt kan worden. We bevelen dit boekje, dat net uitgevoerd maar slordig gecorrigeerd is, niet aan

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1931