Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronLouise L.-G.

Bij oom Sjoerd, druk 1, 24 blz.
G.K.0. 4 t.d.t. De moeder van Huug moest voor een operatie naar 't ziekenhuis. Zijn beide broertjes gingen naar school en omdat hij nu zoo alleen achterbleef, mocht hij eenige dagen gaan doorbrengen bij Oom Sjoerd, een ouden dominee, die veel van kinderen hield en het hem zoo aangenaam mogelijk maakte. Toen zijn moeder hersteld uit het ziekenhuis terugkeerde, ging hij met aangename herinneringen aan zijn verblijf bij den ouden oom weer naar de ouderlijke woning terug. Dit boekje ziet er bijzonder keurig uit: de omslag is een der mooiste uit de heele serie. De schrijfster tracht de gedachtenwereld weer te geven van een kind beneden de schooljaren. Als strekking zouden we kunnen aangeven, dat ook de kleine kinderen van dag tot dag moeten leeren hun behoeften aan den Heere kenbaar te maken. De terminologie van de schrijfster is echter de onze niet. Telkens noemt ze bidden: stilletjes met den Heer praten. Als Huug zijn verkeerdheid beleden heeft, zegt Oom: “vertel het Hem nu zelf!" En Hugie vertelde het den Heer. Het godsdienstig gehalte is zwak en komt ongeveer overeen met het gehalte van het huisbezoek dat de oude dominee doet in het kleine huisje bij den ouden brompot (blz 11). Deze scène is o.i. volstrekt misplaatst. Waar de beteekenis van het gebed tot haar recht komt, willen we dit boekje niet afkeuren. Echter is onze aanbeveling niet zonder voorbehoud.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1931

Louise L.-G.

Bij oom Sjoerd, druk 1, 24 blz.
Leeftijd 8-9 jaar. De moeder van kleine Huug is naar 't ziekenhuis gebracht, om een operatie te ondergaan. Huug, die de jongste is van drie broertjes. gaat voor 10 dagen naar een oud-oom, een predikant op een naburig dorp. Deze eerwaardige grijsaard, die overigens een stil leven leidt, met zijn beide gedienstigen, Anna en Aaltje, weet af te dalen in dat kinderzieltje en een plaats te veroveren in Huug's hart. Deze hecht zich sterk aan den predikant, die de juiste snaren weet te treffen. Aandoenlijk is de schuldbelijdenis van Huugje (wat betreft het breken van een kom van Anna), 's avonds, als de dominee voor het ter ruste gaan met hem bidt: "Vergeef ons onze schulden". Wat mist die kleine Huug echter, te midden van zijn vreugd, toch telkens weer zijn lieve "mammie" en hoe bidt hij voor haar, kinderlijk vroom en oprecht! Hoewel wij het woord "Heer" liever vervangen zagen door "Heere", is dit boekje toch zeer aan te bevelen voor kinderen, en in 't bijzonder voor jongens, van 8-9 jaar. Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1931

Open Boekbeoordeling.