Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronFrieda van Felden

Avonturen van jonker Juliaan , druk 1, 174 blz.
Naar A. L. G. Bosboom Toussaint. G.K.C.O. (Cart. band). 18 t.d.t. Een inderdaad romantisch avonturenverhaal. Juliaan van Egmond is door zijn vader verstooten en aan lager wal geraakt. Met zijn soldaten (hij is luitenant) leidt hij een leven van ruwheid en brooddronkenheid. In Delft komt hij in aanraking met een stel „hooge" boeven, die hem willen omkoopen, om Maurits te vermoorden. Hij weigert. Half dronken steekt hij een vroegeren kameraad half dood, vindt, wordt van zelfmoord teruggehouden door „den Delftschen Wonderdokter", Dr Graswinckel. Deze is verder het middel om Juliaan weer langs den weg van berouw en schuldbelijdenis terug te leiden in de maatschappij en zelfs in den rang, dien hij voorheen bekleedde. Prins Maurits is met zijn neef Willem Lodewijk gast op de bruiloft van Jonker Juliaan met Mabelia Graswinckel. Dit boek geeft een juisten kijk op verschillende toestanden in de 16de eeuw. Als mooie draad ligt er door heen geweven de naastenliefde van den Delftschen wonderdokter, die „om Christus' wil" zieken troost en helpt, armen verzorgt, kortom handelt in den geest van den zendbrief van Jacobus. De lijn zonde—genade en schulddelging om Christus' wil is duidelijk aanwijsbaar. We bevelen dit dikke, fraai uitgevoerde boek voor de oudste jongens met genoegen aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1940