Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronD. Menkens-van der Spiegel

Zo'n fijne dag, druk 1, 45 blz.
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 7 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Tommie, die bij oom en tante logeert, loopt den tuin uit en verdwaalt in de duinen. Gelukkig vinden eenige jongens hem en den weg naar huis. Als oom hen ontdekt, denkt hij, dat zij de z.g. dragende aardappelen van hem gestolen hebben. Tommie zegt dat dit niet zoo is. De jongens mogen nu een dag bij oom en tante komen en zoo hebben ze samen een "fijne dag". Algemeene op- of aanmerkingen: Dit boek is bekroond. Jammer, dat de schrijfwijze Heer (zonder e) gebruikt en men meer dan eens zich te buiten gaat aan de uitdrukking "lieve Heer". Wij willen dit niet.
Conclusie: Niet aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1935

Open Boekbeoordeling.
D. Menkens-van der Spiegel

Zo'n fijne dag, druk 1, 45 blz.
G. K. C. 0. 4 t. d. t. 30 cent. Tommie is uit logeeren in het mooie huis van oom en tante in de duinen. Oom is duin-opzichter. Door onvoorzichtigheid van Tommie loopt het poesje Mimi weg, en Tommie, die het zoeken wil, verdwaalt en valt onder een struik in slaap. Drie arme, maar eerlijke jongens, Dirk, Jan en kleine Henkie, die bramen en aardappelen gaan zoeken, vinden Tommie en ontdekken Mimi bij een paar aardappeldelvers, van wie ze wat kleine aardappels krijgen. Oom, die telkens aardappels uit zijn land mist, is op zoek naar de dieven en houdt de jongens daarvoor, omdat Tommie, bang voor straf wegens zijn wegloopen, wegkruipt en eerst niets durft zeggen. Maar een stil gebed geeft hem kracht en moed om alles aan oom te belijden; deze neemt ze nu alle vier mee naar zijn huis, waar ze 's avonds mogen blijven eten, zoodat zij een fijnen dag hebben. Dit boekje is goed geschreven en goed uitgevoerd. Er is ook een leerzame les in: verzwegen zonde maakt onrustig, het kwaad belijden geeft vrede. Maar het geestelijke element is slap. We zouden het kunnen qualificeeeren als een "lieve-Heer"-boekje. Uitdrukkingen als: "De lieve Heer hoort ons altijd" en "Hij heeft de menschen lief" mogen wellicht goed bedoeld zijn, maar we keuren ze af. Onze aanbeveling geschiedt op dien grond onder voorbehoud.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1935

D. Menkens-van der Spiegel

Zo'n fijne dag, druk 1, 45 blz.
De fleurige bandteekenlng van het wuivende jongetje op de duinen doet dadelijk naar dit boekje grijpen. Het is voor de jongsten bedoeld, zooals uit de gedeelde woorden en streepjes blijkt. Tommie en poes en de drie arme jongetjes beleven samen een langen dag, waarin natuurlijk niet altijd de zon schijnt voor hen, maar 't einde is toch goed. De kinderen zullen 't boekje wel mooi vinden. Boekbeoordeling in Kind en Zondag, 1936
D. Menkens-van der Spiegel

Zo'n fijne dag, druk 2, 45 blz.
Jongens- en meisjesboek: geschikt voor een leeftijd van ± 7 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Tommie, die bij oom en tante logeert, loopt den tuin uit en verdwaalt in de duinen. Gelukkig vinden eenige jongens hem op den weg naar huis. Als oom hen ontdekt, denkt hij, dat zij de z.g. dragende aardappelen van hem gestolen hebben. Tommie zegt, dat dit niet zoo is. De jongens mogen nu een dag bij oom en tante komen en zoo hebben ze samen een "fijne dag". Algemeene op- of aanmerkingen: Dit boek is bekroond. Jammer, dat de schrijfwijze Heer (zonder e) gebruikt en men meer dan eens zich te buiten gaat aan de uitdrukking "lieve Heer".. Wij willen dit niet.
Conclusie: niet aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1936

Open Boekbeoordeling.