Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronP. Huisman

Bloed en tranen , druk 1, 96 blz.
Een goed geschreven werkje. In 96 blz. wordt hier op boeiende wijze verhaald de geschiedenis der Nederlanden van 1560-1567. Als hoofdpersoon fungeert in dit werkje Floris van Montmorency, heer van Montigny. De feiten zijn geschiedkundig getrouw weergegeven, maar in hoeverre personen als Axel en Govert gefingeerd zijn, valt niet terstond uit te maken. Ook ontving Hoorne zijn doodvonnis niet zoo kalm, als op blz. 86 wordt gemeld, maar dat is dan ook, voorzoover wij opmerkten, de eenige geschiedkundige fout. Taal en stijl zijn bevattelijk en vloeiend, doch niet steeds onberispelijk: Niets anders als (blz 19), in sierlijke kleuren gestoken (blz. 19), en of had men het afgesproken (blz. 59) in plaats van alsof, enz. Druk en papier zijn goed. De plaatjes zijn minder mooi, wijl de teekening wat grof is uitgevallen. Filips, Alva, Margaretha, enz. komen in al hunne valschheid goed uit. De teekening der Spaansche beulen is scherp, maar waar. Daarentegen treden Hoorne, Montigny, Bergen, enz. in hunne edele bedoelingen treffend aan het licht. Vooral de Prins van Oranje. Duidelijk blijkt hier weder, hoeveel bloed en tranen het gekost heeft, in ons land gewetensvrijheid te verkrijgen. 't Is een boekje, waarin ouderen en jongeren over een belangrijk deel onzer geschiedenis nog eens weer met vrucht kunnen en zullen lezen. Dat in de geschiedenis van land en volk de Raad Gods onthuld wordt, had o.i. beter kunnen uitkomen. Dit verhindert ons echter niet, het werkje aan te bevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1905

Open Jachin-boekbeoordelingen.