Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronCo van der Steen-Pijpers

Barendje en Annemieke, druk 1, 52 blz.
prijs 85 ct; gecartonneerd; geïll.; jongens- en meisjesboek; leeftijd 7-9 j.
Inhoud: Door de komst van nieuwe buren krijgt Barendje wel geen vriendje, maar toch een vriendinnetje. Op een vroege morgen vertrouwt haar vader Barendje de garagesleutel toe, daar hij enkele dagen op reis moet. Als Annemieke lang wegblijft en intussen Opa opdaagt, met wie Barendje gaat wandelen, wordt de sleutel vergeten. Annemieke krijgt straf voor het wegmaken van de sleutel. Toen B. met de sleutel kwam, beschuldigde Annemieke's moeder Barendje van opzet. De moeilijkheden stapelen zich op. Annemiekes vader brengt uitkomst. Strekking: God helpt kinderen in hun kleine en voor hen zo grote moeilijkheden, als ze biddend tot Hem komen. Gods wondermacht in de schepping is groot.
Conclusie: Een heel mooi boekje. Het religieuse moment is niet opgelegd. Belangstelling voor de natuur wordt gewekt.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1951

Open Boekbeoordeling.
Co van der Steen-Pijpers

Barendje en Annemieke, druk 2, 53 blz.
prijs gecartonneerd f 0,90; jongens- en meisjesboek, leeftijd 6-8 j.
Inhoud: Barendje krijgt een vriendinnetje, van de rijke buren. Hij speelt er vaak, maar is bang voor mevrouw. Eens rijdt mijnheer weg en geeft Barendje de garagesleutel om aan Annemieke te geven. Barendje vergeet dat door opa's komst. Als hij zijn cadeau, een zakmes, aan zijn vriendinnetje wil laten zien. denkt mevrouw dat hij de garage wil openen om de step te stelen. Als mijnheer thuis komt, komt alles weer goed en krijgt B. de oude step van A. Strekking: Aardige kindertafereeltjes met een wijze opa, die veel van de natuur houdt en een domme, maar eerlijke jongen, wiens gebed verhoord wordt.
Conclusie: Een echt kinderlijk boekje met kinderverlangens, vreugden en verdrietelijkheden.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1955

Open Boekbeoordeling.
Co van der Steen-Pijpers

Barendje en Annemieke, druk 3, 52 blz.
prijs f 0,90; gebonden; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Barendje maakt kennis met een nieuw buurmeisje. Haar vader geeft hem de sleutel van de garage, die Barendje vergeet door de mooie wandeling met opa, die onverwachts op bezoek is gekomen. De moeder van Annemieke denkt, dat hij de sleutel gestolen heeft. Alles komt echter gelukkig weer goed en Barendje krijgt een step, waar hij erg naar had verlangd. Strekking: Niet een step is het allermooiste, maar dit: dat de Heere ons liefheeft. Mensen kunnen je in de steek laten, maar God nooit.
Conclusie: Een mooi boekje voor de kleinere jongens en meisjes. Goede inhoud:
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1958

Open Boekbeoordeling.
Co van der Steen-Pijpers

Barendje en Annemieke, druk 4, 52 blz.
prijs gebonden f 0,90; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Barendje maakt kennis met een nieuw buurmeisje. Haar vader geeft hem de sleutel van de garage, die Barendje vergeet door de mooie wandeling met opa, die onverwachts op bezoek is gekomen. De moeder van Annemieke denkt, dat Barendje de sleutel gestolen heeft. Dat wordt de oorzaak van veel verdriet. Alles komt echter gelukkig weer goed en Barendje krijgt een step, waar hij erg naar had verlangd. Strekking: Godsdienstig: niet een step is 't allermooiste, maar dit: dat de Heere ons liefheeft, Mensen kunnen je in de steek laten, maar God niet. Ook opvoedkundig.
Conclusie: Een mooi boekje voor de kleinere jongens en meisjes. Goede inhoud.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1959

Open Boekbeoordeling.
Co van der Steen-Pijpers

Barendje en Annemieke, druk 5, 53 blz.
prijs f 1,25 gebonden; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Barendje krijgt een nieuw buurmeisje en vriendinnetje, Annemieke. Als haar vader voor enige dagen met de auto weggaat, geeft hij Barendje de sleutel van de garage, die deze echter prompt vergeet aan mevrouw te geven. Dat zit 'm in de onverwachte komst van opa, van wie Barendje heel veel houdt. Als Annemiekes moeder niet in de garage kan, denkt ze eerst, dat A. de sleutel is kwijt geraakt en later, dat Barendje hem gestolen heeft. Zo lijkt het ook wel. Er komt moeite en verdriet van. Als A.'s vader thuiskomt, brengt hij klaarheid in de zaak, Barendje krijgt A.'s oude step cadeau. Strekking: Mensen kunnen je in de steek laten, zelfs een lieve opa kan dat, maar de Heere doet dat nooit. Als je met je zorg tot Hem komt, geeft Hij uitkomst.
Conclusie: Goed boekje. Ook in godsdienstig opzicht. Het kweekt ook kennis van en liefde voor de natuur aan.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1964

Open Boekbeoordeling.