Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronF.C. Kamma

Badesiw, de schrik der wouden, druk 1, 110 blz.
Prijs f 1,10; gecart.; geïll.; jongensboek, leeftijd 9-13 jaar.
Inhoud: Badesiw woont in de bergen van Nieuw Guinea. Hij wordt de schrik der wouden, omdat hij in korte tijd zeventien koppen snelde. Door de politie van de Compagnie wordt hij gevangen, maar hij weet te ontsnappen. Op het Kerstfeest aan de kust, waar hij heimelijk toeluistert, wordt hij getroffen door het Evangelie en hij geeft zich vrijwillig over. Strekking: De politie van de Compagnie kan de woeste koppensneller niet beteugelen, maar wel de kracht van het Evangelie. Gebruik van de kerstboom.
Conclusie: Een spannend, vlot geschreven boek, waarin ons duidelijk wordt uitgebeeld de nameloze ellende en angst van de Papoea's, voor wie het Evangelie tot zo'n rijke zegen wordt. Al wordt de kerstboom hier lichtboom genoemd, toch wordt hij gebruikt. Daarom:
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1949

Open Boekbeoordeling.
F.C. Kamma

Badesiw, de schrik der wouden, druk 1, 110 blz.
G.K.C.B. 10 t.d.t. Bij de Papoea's van Nieuw Guinea, koppensnellers en menseneters. De eindeloze veten tussen elkaar vijandige stammen van Kebars Karoners en Amberbakenmannen geven telkens aanleiding tot koppensnellerij. Het verhaal begint met de lugubere vondst van twee onthoofde lijken. Badesiw besluit, nadat de zwarte steen gesproken heeft, als de grote wreker op te treden. Hij wordt de schrik van de wouden en draagt weldra 17 veren in de haren, een soort ridderorde, waaruit blijkt, dat hij 17 mensen uit de weg geruimd heeft. Maar het Goevernement stuurt politie. Hij wordt gevangen, maar ontsnapt, hoewel zwaar geboeid. Zwerveling in het oerwoud. Een goeroe besluit Kerstfeest te laten vieren met een geweldige lichtboom, waaronder al de vijandige stammen broederlijk bij elkaar zijn. Diep ontroerd geeft de woudloper zich dan aan de politie over; de schrik der wouden wordt overwonnen door het Kind in de kribbe. De illustraties zijn grover, dan we van Lutz gewoon zijn. Wij kunnen niet beoordelen, of de milieutekening juist is; wellicht is hier een ooggetuige aan het woord. We zijn hier uiteraard in een dóór en dóór heidense omgeving. En van het Kerstevangelie komt bitter weinig terecht. Toean Jezus kwam om alle mensen gelukkig te maken. In dit opzicht heeft dit verhaal een aanmerkelijk tekort. Toegegeven moet worden, dat er van het Kerstevangelie voor papoea's misschien weinig te maken valt, maar de hoofdgedachte had in elk geval voor de lezers van deze geschiedenis veel duidelijker moeten spreken. Hier is geen sprake van genade voor zondaren. Om het uitzonderlijk milieu zal dit hier en daar bloedig verhaal de jongens wel bekoren; we betreuren het evenwel, dat de hoofdzaak niet genoeg geaccentueerd werd. Overigens aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1949