Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronK.S. Pomp

Van Jan en Jaapje en ouwe Teun, druk 1, 40 blz.
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 7-8 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Jan en Jaapje hebben Ouwe Teun nageroepen. Ze durven het niet tegen vader en moeder vertellen. Van grootmoeder hooren ze echter een verhaaltje over een jongen, die zijn kwaad ook niet vertelt, waaruit kwade gevolgen voortkomen. Wanneer Jan in het water valt, haalt Ouwe Teun hem er uit. En dan vertellen Jan en Jaap hun kwaad tegen vader en moeder, maar ook tegen den Heere. Ze willen ook Ouwe Teun om vergeving vragen. Algemeene op- of aanmerkingen: Een prachtig boek voor onze kleuters. Ze kunnen er door leeren, dat ze hun zonden aan den Heere moeten belijden en dat Hij van hen gehoorzame kinderen maken moet.
Conclusie: warm aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1939

Open Boekbeoordeling.