Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronD. Menkens-van der Spiegel

Bang Rietje, druk 1, 93 blz.
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van 9-12 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Rietje Vermeer een zeer bang meisje, durfde bijna niets. In de klas op school, zoowel buiten onder de schoolkinderen, was ze steeds bang om op den voorgrond te treden. Natuurlijk werd ze om haar bangheid zeer geplaagd. Er was maar één meisje, waar ze wel eens mee speelde, n.l. Stien de Haas. Deze had een broer, welke haar altijd plaagde en ze den bijnaam gaf van "bibberbeestje". Rietjes ouders vonden het wel naar, dat hun kind zoo bang was en deden al hun best, dit euvel weg te bannen. Een bange tijd brak voor Rietje aan. Sint Nicolaasfeest op school. Met angst en vrees zat ze dien morgen op school, ja haar bangheid deed haar den 1sten prijs ontglippen. Stien de Haas was daar boos om, want ze wist, dat Rietje den 1sten prijs had kunnen hebben. Rietjes moeder bemerkte wel, dat de vriendschap verbroken was en probeerde alles in het werk te stellen, deze vriendschap weer te herstellen. Dit was voor Rietje niet makkelijk. Ze was er te bang voor. Na eenige weken, als ze op het Kerstfeest der Zondagsschool een vertelling gehoord heeft over twee vriendinnen wordt het haar duidelijk, dat ze om Christus 'wille het weer goed moet maken. Zulks geschiedde, en wanneer beide vriendinnen later op een middag wandelen, blijkt dat Rietje een dapper meisje is, die door haar optreden Vader, welke werkloos was, weer aan werk helpt. Algemeene op- of aanmerkingen: Een aardig boekje. Moeten we in onze Christelijke kinderlectuur wel meedoen aan een Sint Nicolaasfeest? We voelen persoonlijk meer voor het laatste gedeelte van het boek, n.l. de Kerstfeestviering. Waarom dan Heer en dan weer Heere gebruikt? Het woord Heere is toch beter. Conclusie Matig aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1933

Open Boekbeoordeling.
D. Menkens-van der Spiegel

Bang Rietje, druk 1, 93 blz.
Titel en thema vallen hier samen: Rietje is een bang, bedeesd kindje; haar vader is werkloos geworden ten gevolge van de crisisomstandigheden, omdat het groote heerenhuis, waar hij chauffeursdienst deed, onbewoond is geraakt. De hoofdhandeling concentreert zich op een conflict tusschen Rietje en Stien naar aanleiding van een St. Nicolaasfeest op school. Een Kerstfeestviering brengt haar klein gemoed tot de ruimte van de vrijmoedigheid: ze toont zich een flinke meid. ("Dapper Meiske" is het opschrift van het laatste hoofdstuk) door naar Stien te gaan en de verhouding weer goed te maken. Vader krijgt weer werk bij den nieuwen bewoner van het heerenhuis en allen danken God voor zijn trouwe zorg. Er zal niet gezegd kunnen worden, dat het Christendom in dit verhaal slechts etiket of dun oplegsel is; integendeel: heel het leven wordt er door beheerscht. Hier is Christendom van de praktijk, ook in de zorgen en moeiten van het leven. En wat aan dit fraai uitziend boekje een bijzondere actueele waarde verleent, is het zeer exact aandringen op dankbaarheid en tevredenheid ook in den druk, omdat we steeds moeten zien op wat we nog hebben en genieten, inplaats van te klagen over wat we missen. We bevelen dit verhaal met vrijmoedigheid aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1933

D. Menkens-van der Spiegel

Bang Rietje, druk 1, 93 blz.
'n Echt verlegen type, die Rietje. Wat bezorgt ze zich zelf en anderen - ouders, vriendin Stien, enz. - een last door die bangheid! Moeder wijst er haar op, dat ze Gods hulp moet vragen en.... ze strijdt niet zonder resultaat. Op 't kritiek oogenblik wint ze 't in durf van Stien, en daardoor krijgt haar vader weer werk: blij eindspel. Aardig verteld! Voor meisjes van 8 tot 10 jaar. Warm aanbevolen. Boekbeoordeling in Kind en Zondag, 1933