Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJ. Lens

Barto, de drapeniersleerling, druk 2, 176 blz.
prijs f 3,25.
Inhoud: Bij onlusten in Zuid-Limburg sneuvelt een kasteelheer. Als 't gevaarlijk wordt op het slot zendt de slotvrouwe haar kinderen weg, 't meisje met een oude dienstbode, de jongen met een oude knecht in een huifkar. Deze wordt overvallen. De knecht wordt gedood, de wagen met paard meegenomen en het jongetje van 3 à 4 jaar achtergelaten. Deze wordt gevonden door, een marskramer, welke voorlopig voor hem zorgt. Na veel omzwervingen komt de jongen in Leiden terecht, waar hij in een gezin als kind wordt aangenomen. Hij wordt opgeleid voor het weversvak. Hij weet zich flauw beelden uit z'n jeugd te herinneren, maar alles blijft wazig. Uit zijn werk en wilskracht geeft Barto blijk een intelligente jongen te zijn. Als de marskramer sterft erft Barto een behoorlijk bedrag. Hierdoor wordt hij firmant in een wolwevers-bedrijf. Hij gaat per schaats naar Warmond, waar een paar dames door het ijs zakken, die Barto redt. Hij komt op 't kasteel Poelgans terecht, hier komt de ontknoping. De bewoonsters van Poelgans zijn z'n grootmoeder en zuster. Hij trouwt met z'n pleegzuster en bezoekt het graf van zijn moeder in Zuid-Limburg.
Conclusie: Een omslachtig verhaal met veel dingen er bij gehaald, die weggelaten konden worden. Veel dingen zullen voor kinderen tot 12 jaar niet te begrijpen zijn. De stijl laat veel te wensen over. Religieus is 't goed.
Eindconclusie: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1966

Open Boekbeoordeling.