Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronC.Th. Jongejan-de Groot

Amieke, druk 1, 109 blz.
prijs f 1.-; gebonden; geïll.; meisjesboek, leeftijd 9-12 jaar; Catalogusno. 35. Strekking: Amieke komt bij twee oude tantes. Amalia is zeer aantrekkelijk. Annemie wordt door de brand in huis eveneens veel zachter.
Conclusie: Goede opvoedkundige strekking, die ons doet zien dat we niet uit de hoogte moeten neerzien op onze minderen. Gaarne de godsdienstige strekking belijnder.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1946

Open Boekbeoordeling.
C.Th. Jongejan-de Groot

Amieke, druk 2, 108 blz.
Prijs f 1,10; gecartonneerd; geïllustreerd; meisjesboek; Strekking: Verwarrend, zonder enige strekking. Gebruik van de Kerstboom. Condusie: Vorig jaar beoordeeld 1947.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1948

Open Boekbeoordeling.
C.Th. Jongejan-de Groot

Amieke, druk 3, 109 blz.
prijs f 1,30; gecartonneerd; meisjesboek, leeftijd ± 10-14 jaar.
Inhoud: Amieke, dochter van een zeekapitein, moet door ziekte van haar moeder, voor een jaar bij haar tante gaan wonen. Tante Amalia is zacht, tante Annemie eerzuchtig van aard. Amieke moet les krijgen samen met kinderen van een baron. Zij vindt het heus niet leuk. Haar poes Sneeuwwitje heeft wat antiek gebroken, loopt weg en komt in een kruidenierswinkel terecht, waar Amieke haar vindt. Tante Annemie vindt het niet goed, dat Amieke omgang heeft met een kruideniersdochter. Er komt brand in huis. Dit brengt grote verandering te weeg. Tante Annemie wordt milder. Ze heeft leren zien, dat een huis met antiek en oude familienaam niet het belangrijkste is, doch het kind zijn van Jezus Christus.
Conclusie: Het boek heeft een opvoedkundige strekking. Men moet niet uit de hoogte neerzien op anderen, die minder zijn in rang en stand. De schrijfster heeft getracht een goede geestelijke strekking in het boek te leggen, maar helaas niet scherp genoeg. Toch in 't algemeen een mooi boek.
Eindoordeel: goed aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1952

Open Boekbeoordeling.
C.Th. Jongejan-de Groot

Amieke, druk 3, 109 blz.
Amieke, door C.Th. Jongejan-de Groot, is een vriendelijk verhaal, zonder gepreek of gefemel en smaakvol geïllustreerd. Reeds de 3e druk, dus bekend, naar we veronderstellen

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1953-54

Open IDIL-Gids.