Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronDina

Van kerstfeest tot kerstfeest, druk 1, 77 blz.
»Annie v. R. gaat op school in de D.straat van de stad R.,« zoo lezen we op blz. 1. Wat vertelt dat lastig — al die afkortingen! Waarom geeft de schrijfster maar niet een naam? Is dat om 'n schijn van historie aan het verhaal te geven? Och, daar vragen de kinderen niet naar. Annie heeft nooit van den Heiland gehoord, weet zelfs niet, wat het Kerstfeest beteekent, en bidt niet, hoewel haar moeder toch een vrome opvoeding had gehad — Tusschen haakjes: zulk een onwetendheid is nu haast al te erg! — en zulk een vijandige moeder is een raadsel! Maar dat Annie (zie blz. 35) zich geen voorstelling van de ruimte in een kerk kon maken is toch al heel apocrief! Van buiten heeft zij toch wel eens kerken gezien. Annie gaat logeeren bij haar oom en komt daar veel te weten, van wat zij thuis nooit hoorde. Zij maakt een Kerstfeest mee — de Kerstgeschiedenis wordt in het boekje uitvoerig verteld! — en als ze thuis komt, houdt ze niet op, of ze moet ook naar de Zondagsschool. In de »snikheete« dagen omstreeks Paschen! (blz. 49) wordt Annie ziek. Ze sterft, maar door haar heengaan worden haar ouders tot God gebracht en het eerstvolgende Kerstfeest wordt ook in dit gezin gevierd. Een oud thema. Het boekje voldoet maar matig; er is weinig zielkundige teekening in. Men kan het zonder bezwaar aan kinderen van allerlei leeftijd te lezen geven. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1918