Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJac. Hazevoet

Van twee Indische meisjes, druk 1, 92 blz.
G. K. C. 0. 16 t. d. t. 90 cent. Laura is het ééne meisje en Marianne het andere. De eerste is van jongs af opgevoed en onderwezen in de kennis van den Heiland; de tweede hoort van Hem eerst in het weeshuis. Bij Laura is het een zaak van sleur; bij Marianne gaat het veel dieper. De eerste is behulpzaam maar uit eerzucht; de tweede verliest ten slotte het leven, om dat van een ander te redden. De verhaaltrant is heel goed en bet leven in Indië gaat, voor dit gedeelte, voor de kinderen spreken. 't Is er alles heel anders dan hier, tot zelfs de versjes, die aangehaald worden. Maar het kan geen kwaad, dat de kinderen vroeg leeren, dat er weliswaar slechts één pad is, dat naar den hemel voert, maar dat op dit pad toch heel verschillende menschen kunnen wandelen, niet alleen wat de huidkleur betreft, maar ook wat het innerlijk aangaat. Hier wordt geleerd, wat zelfverloochening is. De karakters zijn goed volgehouden. De plaatjes zijn zeer goed geslaagd. Er is zorg aan besteed. We missen evenwel den gereformeerden geest.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1926