Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronElisabeth

Brommige Teun , druk 3, 24 blz.
Van Elisabeth zijn de twee volgende: De 2de druk van "Zoon lafaard", een heel goed boekje met heerlijk grooten druk en goede plaatjes, over een jongen, eerst weinig beteekenend, laf en veracht door de lieden van zijn woonplaats, die echter ten slotte zijn broeder uit den dood redt en zich in zijn plaats laat fusilleeren. Een heel wat geschikter onderwerp, (voor kinderen van 12 jaar en ouder) dan "Brommige Teun", 3de druk, die weer door een kind bekeerd wordtBoekbeoordeling in Het Kind, 20-11-1909

Open Boekbeoordeling.
Elisabeth

Brommige Teun , druk 4, 32 blz.
Brommige Teun was indertijd koetsier bij den heer De Reede. Hij had zijn vrouw verloren en door verleiding van vrienden trachtte hij zijn leed te vergeten in de herberg. Hij werd dronken en kwam ongelukkigerwijs zoo zijn meester onder oogen, die hem op staanden voet ontsloeg. Een bede om vergiffenis baatte niet. Teun geraakte hoe langer hoe meer aan lager wal. Zijn kind kwijnde weg en stierf. Na den dood van zijn dochtertje trok hij zich als kluizenaar terug in een oude, vervallen hut. De zoon van zijn vroegeren heer werd burgemeester. Elsie, diens dochtertje, dat veel op Teuns overleden kind geleek, trok hem vriendelijk aan. Elsie werd ziek en riep om Teun. Teun moest bidden, maar kon het niet meer. Zijn vijandschap tegen De Reede werd gebroken en nadat hij zekerheid had, vergiffenis van schuld te hebben ontvangen, stierf hij in vrede. Wel een aandoenlijke vertelling. Maar is de voorstelling van een klein meisje, dat bijna dweept met een brommigen, ouden zwerver, niet onnatuurlijk! Temeer nog, als zij gloeit van ijver, om dien man te bekeeren? De romantiek speelt in dit verhaal, waarin van kerk en dienst des Woords geen sprake is, een grootere rol dan de psychologie. Wij kunnen het slechts matig aanbevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissi├źn van "Jachin", 1917

Open Jachin-boekbeoordelingen.


Elisabeth

Brommige Teun , druk 4, 32 blz.
Brommige Teun is brommig geworden, doordat hij, toen hij een enkele maal door verleiding in dronkenschap verviel, ontslagen was door den man, wiens zoon later burgemeester wordt op 't dorp. Het dochtertje van den burgemeester krijgt echter door haar gelijkenis op zijn eigen overleden dochtertje toegang tot zijn hart. Als ze in een ernstige krankheid valt, roept ze om Teun. En deze, die niet meer bidden wilde, moet nu voor haar bidden. Zijn komst is haar behoud. En haar liefde wordt zijn geestelijk behoud. Vroeger, in 1909, is opgemerkt, dat het onderwerp voor kinderen een te gecompliceerd psychisch probleem is en .... ook voor de schrijfster zelf. Zoo is o.a. 't document, waarin Teun zijn ontslag in schrift heeft gebracht, psychisch een onwaarschijnlijkheid. Is ook, doordat de ziekte juist op Kerstavond valt, nu 't verhaal een kerstverhaal? De stijl is eenvoudig. Kinderen van ┬▒ 10 jaar zullen het boekje wel graag lezen. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1917