Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronH. te Merwe

Van Keezen, Pruisen en Oranjeklanten, druk 2, 158 blz.
G.K.0. 6 z.p. 90 cent, gec. f 1.-., geb. f 1.50. Hoewel het laatst van de 18e eeuw te slap is, om veel stof voor geestelijk opvoedende lectuur te leveren, is o.i. de schrijver erin geslaagd, een goed, degelijk, niet aan alle kunst gespeend verhaal te creëeren. Hier wordt gehandeld over de omwenteling van 1787 te Gorcum, toen de Keezen door de Pruisen werden vernederd en de Oranjeklanten in hun eer werden hersteld. Een familiegeschiedenis is er doorheen gesponnen. Het geheel is van een accurate levendigheid. De plaatjes zijn van Bottema. Het beginsel: 'Tegen de Revolutie het Evangelie" komt tot zijn recht, en dat terugkeer tot God en zijn dienst het volk alleen behouden kan, wordt voldoende duidelijk. We bevelen dit kloeke, frisch uitziende boek onvoorwaardelijk aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1931

H. te Merwe

Van Kezen, Pruisen en Oranjeklanten, druk 3, 150 blz.
G.K.C.O. (Cart. band). 6 z.p. (kunstdruk). Hoewel het laatst van de 18e eeuw te slap is, om veel stof voor beeldende en stichtelijke lectuur te leveren, is de Schrijver o.i. erin geslaagd, een goed, degelijk, niet aan alle kunst gespeend verhaal te creëeren. Hier wordt gehandeld over de omwenteling van 1787 te Gorkum, toen de Keezen door de Pruisen werden vernederd en de Oranjeklanten in hun eer werden hersteld. Een familiegeschiedenis is er doorheen gesponnen. De plaatjes zijn van Bottema. Een onderschrift, en een opschrift boven de hoofdstukken ontbreekt. Het beginsel: „Tegen de Revolutie het Evangelie" komt tot zijn recht, en dat terugkeer tot God en Zijn dienst het volk alleen behouden kan, wordt voldoende duidelijk. Onvoorwaardelijk aanbevolen!

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1938

H. te Merwe

Van Kezen, Pruisen en Oranjeklanten, druk 3, 150 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12-14 jaar; Vaderlandsche geschiedenis.
Korte inhoud: Het verhaal verplaatst ons naar het jaar 1787. De patriotten, gesteund door Frankrijk, trachten de macht overal in handen te krijgen. In Gorcum was het hun gelukt. Oranje was uit Holland gevlucht. Prinses Wilhelmina, dapperder dan de Prins, werd de terugtocht naar den Haag belet. Dan grijpen de Pruisen in. In Gorcum komt beweging. Troepen komen in de stad. Ze zullen Gorcum verdedigen. Het plan om het wachtschip voor den Prins in het geheim te nemen, mislukt. De Patriotten zijn al blij. Maar hun vreugde duurt niet lang, want de Pruisen nemen Gorcum al heel gemakkelijk in. Alle steden moeten zich overgeven en Oranje wordt in al zijn waardigheden hersteld. Algemeene op- of aanmerkingen: Een boeiend verhaal, dat de jongens graag zullen lezen. Het is goed, dat zij ook de geschiedenis van ons vaderland kennen, opdat zij van Gods leidingen met ons volk zullen weten. De godsdienstige strekking is zeer goed. Ons volk heeft noodig weder te keeren tot God en Zijn dienst, ons geopenbaard in Zijn Woord. Nieuwe spelling.
Conclusie: warm aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1938

Open Boekbeoordeling.