Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJ. Smelik

Bruno Schinckel , druk 1, 77 blz.
prijs 95 ct; gecartonneerd; geïll.; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Bruno is de zoon van Herman Schinckel, die om het drukken van verboden boeken als aanhanger der "nye" leer ter dood wordt gebracht. Bruno komt in aanraking met een officier van Prins Willem en wordt opgenomen in de lijfwacht van de Prins. Hij maakt de aanslag op het leven van de Prins mee. Strekking: Historisch verhaal, dat ons doet kennen de tijd van de reformatie in ons land.
Conclusie: Mooi boeiend verhaal van het goede soort. Godsdienstige strekking zuiver en juist.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1950

Open Boekbeoordeling.
J. Smelik

Bruno Schinckel , druk 1, 77 blz.
Het boek Bruno Schinkel. De zoon van de Delftse martelaar, door J. Smelik, is zo geheel uit protestantse gezichtshoek geschreven, dat het op de katholieke jeugd slechts verwarrend kan werken.

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1951

Open IDIL-Gids.

J. Smelik

Bruno Schinckel , druk 2, 77 blz.
prijs f 1,25; gebonden; meisjes- en jongensboek, vooral jongensboek boven 14 jaar.
Inhoud: Bruno's vader is om het drukken van godsdienstige lectuur verbrand op aandrang van De Bije. Bruno is vol wraakzucht. Hij bespiedt verraders, die 't op Prins Willem gemunt hebben. De Prins wordt in de ban gedaan. Bruno wordt 's Prinsen dienaar en maakt de moord door B. Gerards mee. Hij trouwt met de kleindochter van De Bije en leert vergeven. Strekking: Dit vad. gesch.-verhaal is een toepassing van: Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
Conclusie: Een prachtboek, maar voor oudere kinderen. Voor onze Z.S.kinderen is b.v. te moeilijk de brief op blz. 19-21, 22-23 en 25-27. Ongewenst acht, ik blz. 20 midden (advies 2e huwelijk) en de liefdeshistorie tussen Bruno en Hester. In de catalogus staat: jongens en meisjes boven 9 jaar! Overigens voor volwassenen ook leerzaam en boeiend. Dus niet aanbevolen voor Z.S., tenzij voor een oudere leerling.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1956

Open Boekbeoordeling.