Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronW.G. van de Hulst

Anneke en de sik, druk 1, 47 blz.
Leeftijd 5-7 jaar. Meisjesboek. Op een prettige en onderhoudende wijze vertelt de bij de kinderen zoo bekende schrijver over de lotgevallen van Anneke en de sik. Het boekje laat zich heel gemakkelijk lezen daar de woorden in lettergrepen zijn verdeeld. We vinden het jammer, dat van de Hulst pas op de laatste bladzijden er aan denkt, dat hij een "Christelijk" boekje schrijven wilde. Hierin schiet hij ditmaal beslist te kort. De kinderen zullen het verhaaltje echter met genoegen lezen. Maar daaruit volgt nog niet, dat we het kunnen rangschikken onder de kinderlectuur, die onze Zondagsscholenbond zoekt. Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1932

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Anneke en de sik, druk 3, 47 blz.
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 7-8 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Anneke is bij Opoe. Ze speelt graag met de sik. Maar daar loopt de sik weg. Anneke er achter aan. Ze verdwaalt. Opoe gaat zoeken. En Opa gaat zoeken. Maar ze kunnen Anneke noch de sik vinden. En het gaat toch zóó hard regenen. Maar gelukkig, alles komt terecht. Wat zijn ze dan blij met elkaar. Algemeene op- of aanmerkingen: Weer zoo'n echt leuke, spannende kindervertelling van Van der Hulst. Echter weer met hetzelfde bezwaar: er zit geen godsdienstige strekking in. Er wordt nog wel eens even gebeden of gedankt. Maar met dit er in te lasschen hebben we toch nog geen christelijke boekjes, die geschikt zijn om uit te deelen op het Kerstfeest. Het woord Heer wordt in plaats van Heere gebruikt.
Conclusie: niet aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1937

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Anneke en de sik, druk 8, 47 blz.
Dat de serie "Voor Onze Kleinen" zeer veel opgang gemaakt heeft, blijkt uit het respectabel aantal herdrukken dat verschillende van de nu volgende deeltjes bereikten. Het dwingt bewondering af hoe de schrijver W.G. van de Hulst, in de eenvoudige verhaaltjes met hun korte zinnen toch een sfeer oproept, die de jonge lezertjes weet te boeien en te amuseren. Opmerkelijk is ook dat hij met het simpelste verhaaltje een stukje godsdienst weet te verweven op aantrekkelijke en onopdringerige wijze. De oorspronkelijke tekeningen van Tjeerd Bottema, die een enkele keer wat ouderwets aandoen, maar overigens wel aanspreken, bleven gehandhaafd. In nr. 1, Fik (14e druk) vertelt een hondje zijn diverse belevenissen met zijn baasje Jan: bezoek aan de slager, ontmoeting met een kikker, een zware ziekte van Janneman. Nr. 3. "Allemaal katjes!" (11e druk) gaat over twee ondeugende poesjes, die kattekwaad uithalen in het huis van de dokter en over twee lieve zusjes, van wie die katjes zijn. Natuurlijk komt alles op zijn pootjes terecht. Ja, zelfs de boze dokter draait bij. In nr. 4 (13e druk), wordt verhaald Van de boze koster! die zijn bril verloren heeft. Als hij dan ook nog een paar bengels in de kerk aantreft, jagend op een biggetje, is hij helemaal kwaad. Maar alles komt goed voor alle partijen. Van drie domme zusjes! (9e druk) is de titel van nr. 6. Drie domme vogel-zusjes zien niet, dat kleine broer niet mee kan, wanneer zij op ontdekking gaan. Drie domme mensen-zusjes gaan op avontuur op verboden grond en laten kleine broer achter, wanneer zij onraad bespeuren. Vogeltjes en kindertjes komen weer veilig thuis. Ook een 11e druk haalde nr. 7, waarin alles draait om Bruun, de beer! Ko en Kees laten de beer van hun zieke zusje Rietje uit het raam vallen en als ze de volgende morgen gaan zoeken is hij verdwenen. Op de speelplaats zien ze jongens met Bruun voetballen. Ko weet het beertje te veroveren, holt ermee naar huis en stopt het vuil en wel bij Rietje in bed, die dolgelukkig is. Ook nr. 12, Anneke en de sik, (8e druk) zal wel graag door de kleintjes gelezen worden. Anneke heeft een mooi blauw lintje, dat ze haar geitje om wil doen. Sik loopt echter weg en Anneke gaat hem achterna, steeds verder. Zij verdwaalt en wordt door een turfboer bij haar grootouders teruggebracht. Als laatste krijgen we dan nr. 18, Annelies (3e druk). Het dochtertje van de dominee gaat met Peter van de boer mee naar het land. Terwijl de koeien worden gemolken, gaan de kinderen op onderzoekingstocht. Ze gaan spelevaren en het scheelde maar een haar of Annelies was verdronken. Na vele strubbelingen volgt een blijde thuiskomst. (p. dl. geb. f 0,80)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1957-58

Open IDIL-Gids.

W.G. van de Hulst

Anneke en de sik, druk 12, 47 blz.
prijs f 1,50 gebonden; jongens- en meisjesboek, leeftijd 6-8 jaar.
Inhoud: Wegens ziekte van moeder is Anneke bij haar grootouders. Ze heeft daar een geitje, dat wegloopt. Anneke gaat zoeken, maar verdwaalt zelf. Twee jongens vinden de sik, maar Anneke wordt nog niet gevonden. Later komt ook Anneke terecht, gevonden door een turfboer. De dankbaarheid aan de Heere God voor de behouden terugkomst komt dan uit. Gebruik van Heer en Lieve Heer.
Conclusie: Een mooi boekje voor de kleintjes. En heel goed beschreven.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1968

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Anneke en de sik, druk 14, 47 blz.
prijs geb. f 3,25; jongens- en meisjesboek, leeftijd 6-8 jaar.
Inhoud: Anneke is bij grootvader en grootmoeder. Haar sikje loopt weg. Anneke gaat de sik zoeken, maar verdwaalt. Eerst gaat grootmoeder haar zoeken, later gaat ook grootvader zoeken. Ze vinden haar niet. Grootvader en grootmoeder gaan maar weer naar huis. Twee jongens brengen eerst de sik terug en later brengt de turfman Anneke. Als grootmoeder Anneke naar bed brengt, bidden ze samen... "de Lieve Heer hoort ons wel".
Conclusie: Leuk boekje voor de kleintjes. Godsdienstig nogal zwak.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1976

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Anneke en de sik, druk 16, 47 blz.
Leuke tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr., leeftijd: 6-8 jaar, geschikt voor jongens en meisjes. Prijs: f 4,75.
Inhoud: De sik loopt weg en Anneke gaat er achteraan. Zij verdwaalt en wordt bovendien nat van de regen. Haar grootouders gaan haar zoeken. Worden ook door de regen overvallen. Twee jongens brengen de sik thuis, terwijl Anneke gevonden wordt door een turfboer, die haar thuisbrengt. 's Avonds bidden haar opa en oma met haar en danken 'de lieve Heer'. Hij heeft haar bewaard.
Conclusie: Een verhaal van een meesterverteller, met veel aandacht voor kleine details die in het leven van kinderen van belang zijn: een geitje, een spin enz. De godsdienstige strekking is mager. Ook moet worden geconstateerd, dat het taalgebruik (te) ouderwets is, zoals blijkt uit woorden als: grootva, grootmoe (die "juffrouw" wordt genoemd), turf en turfboer.
Eindoordeel: matig aanbevolen. M. C. Romein, Ede
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1985

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Anneke en de sik, druk 17, 47 blz.

Beoordeling: Dit zijn "klassiekers" onder de kinderboeken. Velen van ons zullen de titels nog herkenen. Als kind hebben we ervan genoten en de kinderen van nu genieten er ongetwijfeld nog van. Alle boekjes zijn op voortreffelijke wijze, soms met een steunkleur, geïllustreerd door de zoon van de schrijver, W. G. van de Hulst jr. Al deze deeltjes zitten tussen de 10e en de 25e druk. Ik kan me indenken, dat sommigen de boeken van Van de Hulst een beetje ouderwets gaan vinden. De schrijver gebruikt vaak de uitdrukking "de lieve Heer". Bij andere schrijvers hebben we daar vaak moeite mee. Mag Van de Hulst dat wel? De boekjes zijn geschikt voor kinderen van 6-8 jaar, zowel jongens als meisjes. De prijs is f 5,50 per deeltje. De uitgever is Callenbach te Nijkerk.
Conclusie: aanbevolen. A. Doeland
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1989

Open Boekbeoordeling.