Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronC. van der Zwet jr.

Corax, de jonge raaf, druk 1, 128 blz.
G. K. C. 0. (Cartonnen band). 7 z. p. 65 cent. Dit boek is een levensgeschiedenis in den trant van de boekjes van William Long, den bekenden Amerikaanschen dierenkenner. Corax is een jonge raaf; zijn verhaal boeit door tal van natuur-historische gegevens uit 't leven van raven temidden der Vogel-maatschappij, waarin we in aanraking komen met gieren, kraaien., adelaars e.d. Hun strijd om 't bestaan is, zwaar, vol gevaren. Vooral Corax heeft het zwaar te verantwoorden, wijl zijn nest gebouwd is in Kanaäns Zuiderland, niet ver van de Doode Zee. Als slachtoffer van eigen overmoed, valt hij in handen van een melaatsche, die hem als een vriend in de eenzaamheid verzorgt. Later wordt hij door diens vroegeren slaaf, die als "heer" uit Egypte weerkeerde en zijn melaatsch geworden eigenaar van vroeger sart, gevangen genomen en daarna verkocht. Maar Corax herneemt de vrijheid en herkent nog eenmaal z'n melaatschen vriend; daarna ontmoet hij zijn belager, voor wien hij wordt tot een "vogel der wraak". Op even ongezochte als aangename manier wordt door dit boek de kennis verrijkt zoowel van Natuur als Schrift. Het is met liefde en met groote kennis van zaken geschreven, en menige bladzijde verraadt, dat het niet "zoomaar" uit de vulpen is gevloeid, doch dat degelijk onderzoek aan het schrijven van dit verhaal vooraf ging. Ook in dit kinderboek heeft de spelling van een sinds weer afgetreden minister haar ravage aangericht, ofschoon nog hier en daar enkele sporen van de vroegere heerlijkheid aanwezig zijn. B.v. in "Palestijnsch" en "Overjordaansch", welker ch echter wel beoordeeld worden zal als een groote "fout"' Een bepaalde strekking valt moeilijk aan te wijzen. Het genre is niet volkomen volgehouden: de geschiedenis van den melaatsche en diens vijand breekt 't karakter van natuur-verhaal, al brengt ze in 't boek een zekere spanning. Een evangeliseerende tendenz blijft natuurlijk achterwege, wijl Corax leeft in den tijd vóór Christus. 't Boek geeft door 't verband tal van natuurkundige en archeologische bijzonderheden over 't dierenleven in het heilige land; maar het religieuze en moreele element, om van 't Christologische nu maar te zwijgen, blijft teveel op den achtergrond. De uitvoering verdient lof; de bandteekening is voortreffelijk, de plaatjes zijn geslaagd. Aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1935

C. van der Zwet jr.

Corax, de jonge raaf, druk 1, 128 blz.
jongens en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van 11-15 jaar; algemeene strekking: natuurkennis.
Korte inhoud: De jonge raaf Korax wordt in de oase van Engedi bij de Doode Zee geboren in een kraaiennest. Door overmoedigheid valt hij uit het nest en wordt, na vele gevaren doorstaan te hebben, het eigendom van den melaatschen Ben-Asa, die volgens de Wet van Mozes in afzondering leeft. Ben-Asa leert hem van alles en de vogel hecht zich aan zijn meester. Bijna dagelijks wordt Ben-Asa gekweld en gesmaad door zijn vroegeren slaaf, die wegens diefstal naar Egypte verkocht werd. De slaaf Mahatti is rijk teruggekomen en sart en bespot zijn vroegeren meester. Ten laatste weet hij zelfs Corax te rooven, die hem echter in de handen bijt en de melaatschheid zo ooverbrengt. Corax wordt naar de Zee van Tiberias gevoerd, maar keert terug. Hij begroet daar zijn meester Ben-Asa, die geheel en al melaatsch in de samenleving is teruggekeerd. Hij zegt ook Mahatti het oordeel Gods aan. Algemeene op- of aanmerkingen: Een schitterend boekje. Dierkunde van de beste soort. Hier wordt in het schepsel de Schepper geëerd. Een schat van Bijbelkennis en volkenkunde uit de Bijbelsche landen wordt hier geboden. Godsdienstige en opvoedkundige waarde is groot. De taal van een zachte fijnheid, terwijl de verteltrant schitterend is. De uiterlijke verzorging is in orde; de teekeningen sober en mooi. Nieuwe spelling.
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1935

Open Boekbeoordeling.
C. van der Zwet jr.

Corax, de jonge raaf, druk 2, 128 blz.
Jongens-en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12-16 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: De jonge raaf Korax wordt in de oase van Engedi bij de Doode Zee geboren in een kraaiennest. Door overmoedigheid valt hij uit het nest en wordt, na vele gevaren doorstaan te hebben, het eigendom van den melaatschen Ben-Asa, die volgens de Wet van Mozes in afzondering leeft. Ben Asa leert hem van alles en de vogel hecht zich aan zijn meester. Bijna dagelijks wordt Ben-Asa gekweld en gesmaad door zijn vroegenen slaaf, die wegens diefstal naar Egypte verkocht werd. De slaaf Mahatti is rijk teruggekomen en sart en bespot zijn vroegeren meester. Ten laatste weet hij zelfs Corax te rooven, die hem echter in de handen bijt en de melaatschheid zoo overbrengt. Corax wordt naar de Zee van Tiberias gevoerd, maar keert terug. Hij begroet daar zijn meester Ben-Asa, die geheel en al melaatsch in de samenleving is teruggekeerd. Hij zegt ook Mahatti het oordeel Gods aan. Algemeene op- of aanmerkingen: Een schitterend boekje. Dierkunde van de beste soort. Hier wordt in het schepsel de Schepper geëerd. Een schat van Bijbelkennis en volkenkunde uit de Bijbelsche landen wordt hier geboden. Godsdienstige en opvoedkundige waarde is groot. De taal van een zachte fijnheid, terwijl de verteltrant schitterend is. De uiterlijke verzorging is in orde; de teekeningen sober en mooi. Nieuwe spelling.
Conclusie: warm aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1939

Open Boekbeoordeling.
C. van der Zwet jr.

Corax, de jonge raaf, druk 2, 128 blz.
G.K.C.O. (Cart. band). 7 z.p. Dit boek is een levensgeschiedenis in den trant van de boekjes van William Long, den bekenden Amerikaanschen dierenkenner. Corax is een jonge raaf; zijn verhaal boeit door tal van natuur-historische gegevens uit 't leven van raven temidden der Vogel-maatschappij, waarin we in aanraking komen met gieren, kraaien, adelaars e.d. Hun strijd om 't bestaan is zwaar, vol gevaren. Vooral Corax heeft het zwaar te verantwoorden, wijl zijn nest gebouwd is in Kanakis Zuiderland, niet ver van de Doode Zee. Als slachtoffer van eigen overmoed, valt hij in handen van een melaatsche, die hem als een vriend in de eenzaamheid verzorgt. Later wordt hij door diens vroegeren slaaf, die als „heer" uit Egypte weerkeerde en zijn melaatsch geworden eigenaar van vroeger sart, gevangen genomen en daarna verkocht. Maar Corax herneemt de vrijheid en herkent nog eenmaal z'n melaatschen vriend; daarna ontmoet hij zijn belager, voor wien hij wordt tot een „vogel der wraak". Op even ongezochte als aangename manier wordt door dit boek de kennis verrijkt zoowel van Natuur als Schrift. Het is met liefde en met groote kennis van zaken geschreven, en menige bladzijde verraadt, dat het niet „zoomaar" uit de vulpen is gevloeid, doch dat degelijk onderzoek aan het schrijven van dit verhaal vooraf ging. Een bepaalde strekking valt moeilijk aan te wijzen. Het genre is niet volkomen volgehouden: de geschiedenis van den melaatsche en diens vijand breekt 't karakter van natuur-verhaal, al brengt ze in 't boek een zekere spanning. Een evangeliseerende tendenz blijft natuurlijk achterwege, wijl Corax leeft in den tijd vóór Christus. 't Boek geeft door 't verband tal van natuurkundige en archeologische bijzonderheden over 't dierenleven in het heilige land; maar het religieuze en moreele element, om van 't Christologische nu maar te zwijgen, blijft teveel op den achtergrond. De uitvoering verdient lof: de bandteekening is voortreffelijk, de plaatjes zijn geslaagd. Aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1940

C. van der Zwet jr.

Corax, de jonge raaf, druk 2, 128 blz.
Ook hier maken we kennis niet veel dieren - Hauwsnavel, de adelaar, Zorgzaam en Corax, de raven, Vergiftig, de slang en nog anderen. Corax wordt de vriend van Ben-Asa, een rijke jood, die door zijn melaatschheid uit de samenleving is gebannen. Corax wordt een geduchte wreker op Mahatte, den verrader en oude knecht van BenAsa. Dit boekje kan mij niet zoo bevallen als 't vorige; vooral de wraakscène aan het slot, al is het dan ook van een dier op een mensch, is niet zoo geschikt voor een kinderboek. Boekbeoordeling in Kind en Zondag, 1940