Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronAri Dane

Aasjes visschen, druk 1, 28 blz.
Frits van Dranen was lui. Ofschoon hij er door zijn moeder nog aan herinnerd werd, leerde hij zijn tekst niet. Voor straf moest hij thuis blijven, toen de uitnoodiging kwam om met de familie Verweegen uit te gaan. In zijn ontstemming ging hij in een sloot aasjes visschen en wierp in een twist met zijn kleine zusje, die, evenals hij, pas verschoond was, haar de aasjesflesch met den goren inhoud over haar schoone kleeren. Op het zien van Moeders tranen om het gebeurde, kwam bij Frits het berouw. Zijn oudere zuster nam het voor hem op en wist door haar zusterliefde hem weer op den rechten weg te brengen. De uitvoering is netjes. De omslag wat hard van kleur. De titel is ongelukkig gekozen, omdat het aasjes visschen volstrekt niet het hoogtepunt in dit vertelseltje is. Het goede, in dit boekje met eenigen goeden wil te ontdekken, wordt weer verdonkerd door den ongelukkigen stijl. 't Wemelt van allerlei onverstaanbare, hooghartige uitdrukkingen: opgegrist, bladz. 5; fniesperen, blz.7 ; ovve, blz. 8; poedelen, blz. 9; hij had loopen omslungelen, blz. 9; hoefde-n-ie, blz. 9 ; loeide, blz. 11; dof-kleffe, blz. 12; snertjongen, blz. 17; stomme schuld, blz. 21, kansbraaien, blz. 22. En het getal aandachtsteekens is niet te tellen. Ook zijn vele uitdrukkingen voor onze kinderen niet gemakkelijk te begrijpen. Enkele voorbeelden citeeren wij: Blz. 4, reg. 1 v. b. "Ik zal 'm wel halen", deed Frits slachtofferig; blz. 13, reg. 7 v. b. hun pas verreinde leden; blz. 14, reg. 8 v. o. "O-o-o-ow !" Van een hulpzoekend Truusje; blz. 16, reg. 12 v. b. uitmiddelpuntige dingen. Al loopt het verhaaltje vlot en levendig, wij kunnen niet nalaten op te merken, dat onze uitgevers van zulke onbeduidende copie (een alledaagsch tooneeltje van een kwaden jongen in spreektaal verteld) niet moesten gediend zijn. Een nieuwerwetsche vorm, maar geheele ontstentenis der oude waarheid. Veel moraal, maar geen evangelie. Veel opvoedkundige wijsheid, maar niets, dat wijsmaken kan tot zaligheid. In elk opzicht rijst bij zulke lectuur de vraag bij ons op: Is dat iets om aan kinderen cadeau te geven? Niet aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1917

Open Jachin-boekbeoordelingen.