Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronHenk van 't Veer

Bob, de strijder , druk 1, 190 blz.
G. K. 0. 6 t. d. t. f 1.90. Gec. f 2.05. Bob is wel een goede jongen, maar hij laat zich door een paar slechte vrienden te veel inpalmen. Een paar "gemeene streken" worden vermeld. Hij vervalscht z'n repetitiewerk, hij gaat tegen Moeders verbod in uit varen. Hij verzwijgt, dat hij een gulden heeft verdiend met het ophalen van kwitanties. Hij "behandelt" een schoolkameraad met jeukpoeder. Hij bedriegt zijn onderwijzer door hem te vertellen, dat zijn vader hem gestuurd heeft om excuus aan te bieden. Hij heeft echter geen vrede met z'n slechte gedrag. Telkens wil hij beter worden, maar doet dat in eigen kracht, en daarom mislukt het telkens. Door z'n omgang met Henny komt hij tot betere gedachten en leert, dat hij alleen in God kracht kan overwinnen. - Een frisch verteld, veelszins uitnemend boek, kloek van uiterlijk. goed geïllustreerd, dat voor jongelui tot rijken zegen kan zijn, omdat het juiste teekening geeft van den zielestrijd in de jeugd. Er had meer "evangelie" in kunnen zijn. Jezus wordt wel genoemd, maar zijn verzoenend werk niet duidelijk naar voren gebracht. Overigens kunnen we dit boek goed gebruiken.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1929

Henk van 't Veer

Bob, de strijder , druk 2, 190 blz.
G.K.0. 6 t.d.t. 90 cent, gec. f 1.-., geb. f 1.50. Bob is wel een goede jongen, maar hij laat zich door een paar slechte vrienden te veel inpalmen. Een paar "gemeene streken" worden vermeld. Hij vervalscht z'n repetitiewerk, hij gaat tegen Moeders verbod in uit varen. Hij verzwijgt, dat hij een gulden heeft verdiend met het ophalen van kwitanties. Hij "behandelt" een schoolkameraad met jeukpoeder. Hij bedriegt zijn onderwijzer door hem te vertellen, dat zijn vader hem gestuurd heeft om excuus aan te bieden. Hij heeft echter geen vrede met z'n slechte gedrag. Telkens wil hij beter worden, maar doet dat in eigen kracht, en daarom mislukt het telkens. Door z'n omgang met Henny komt hij tot betere gedachten en leert, dat hij alleen in Gods kracht kan overwinnen. Een frisch verteld, veelszins uitnemend boek, kloek van uiterlijk, goed geïllustreerd, dat voor jongelui tot rijken zegen kan zijn, omdat het juiste teekening geeft van den zielestrijd in de jeugd. Er had meer "evangelie" in kunnen zijn. Jezus wordt wel genoemd, maar zijn verzoenend werk niet duidelijk naar voren gebracht. Overigens kunnen we dit boek goed gebruiken.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1931

Henk van 't Veer

Bob, de strijder , druk 3, 189 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12-15 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Bob woont in A'dam en gaat op de Ulo-school. Door bedrog weet hij een goed cijfer van den leeraar in Fransch te bemachtigen. Hij voelt het kwaad, maar wil in eigen kracht daartegen strijden. Op allerlei wijzen komt tot uiting, wat woont in z'n booze hart. Hij gaat met verkeerde jongens op de Westeinderplassen roeien en beleeft daar allerlei narigheid van. 't Wordt van binnen al donkerder, hij verzwijgt z'n kwaad tegen vader en moeder. Hij mag in een kamp gaan logeerera en krijgt er griep. Dan vertelt hij alles aan een ouden dokter, die hem raadt ook z'n ouders al het kwaad te belijden. Bob is stellig van plan dit te doen. Maar thuis gekomen zwijgt hij weer. Op de Ulo wordt hij bespot en daar is hij niet tegen bestand. Hij zal eens toonen wat hij durft. Het loopt slecht af. De grap met jeukpoeder in Paul's haar gewreven, is nadeelig voor hem, zoodat hij naar huis wordt gestuurd. Bob wordt weer ziek en in z'n angst bekent hij alles aan vader en ook aan Moeder. Z'n vriend Hennie wordt hem tot steun. Met Mijnh. Bulder kon hij niet overweg. Hij gaat alles aan hem vertellen en ook aan Mijnh. Visser belijdt Bob z'n bedrog bij de Fransche repetitie gepleegd. Alleen met Gods hulp kan een jongen strijden tegen 't kwaad. Algemeene op- of aanmerkingen: Een buitengewoon mooi en keurig geschreven jongensboek. Met genoegen hebben wij het gelezen. Er is voor jongens, onderwijzers en leeraars uit te leeren. Een boek dat er in gaat. Dit bewijst reeds z'n 3e druk. De auteur laat duidelijk uitkomen, dat onze strijd tegen 't kwaad nooit in eigen kracht kan geschieden. Zoowel inhoud als strekking heeft ons van begin tot eind geboeid.
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1936

Open Boekbeoordeling.
Henk van 't Veer

Bob, de strijder , druk 4, 150 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12-14 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Bob woont in A'dam en gaat op de Ulo-school. Door bedrog weet hij een goed cijfer van den leeraar in Fransch te bemachtigen. Hij voelt het kwaad, maar wil in eigen kracht daartegen strijden. Op allerlei wijzen komt tot uiting, wat woont in z'n booze hart. Hij gaat met verkeerde jongens op de Westeinderplassen roeien en beleeft daar allerlei narigheid van. 't Wordt van binnen al donkerder, hij verzwijgt zijn kwaad tegen vader en moeder. Hij mag in een kamp gaan logeeren en krijgt er griep. Dan vertelt hij alles aan een ouden dokter, die hem raadt ook z'n ouders al het kwaad te belijden. Bob is stellig van plan dit te doen. Maar thuis gekomen zwijgt hij weer. Op de Ulo wordt hij bespot en daar is hij niet tegen bestand. Hij zal eens toonen wat hij durft. Het loopt slecht af. De grap met jeukpoeder in Paul's haar gewreven, is nadeelig voor hem, zoodat hij naar huis wordt gestuurd. Bob wordt weer ziek en in z'n angst bekent hij alles aan vader en ook aan moeder. Z'n vriend Hennie wordt hem tot steun. Met Mijnheer Bulder kon hij niet overweg. Hij gaat alles aan hem vertellen en ook aan Mijnheer Visser belijdt Bob z'n bedrog bij de Fransche repetitie gepleegd. Alleen met Gods hulp kan een jongen strijden tegen 't kwaad. Algemeene op- of aanmerkingen: Een goed geschreven, boeiend verhaal, met een zeer goede Chr. strekking. Juist een boek, zooals we er veel noodig hebben. Nieuwe spelling.
Conclusie: warm aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1938

Open Boekbeoordeling.
Henk van 't Veer

Bob, de strijder , druk 4, 150 blz.
G.K.C.O. (Cart. band). 7 t.d.t. Bob is wel een goede jongen, maar hij laat zich door een paar slechte vrienden te veel inpalmen. Een paar „gemeene streken" worden vermeld. Hij vervalscht z'n repetitiewerk, hij gaat tegen moeders verbod in uit varen. Hij verzwijgt, dat hij een gulden heeft verdiend met het ophalen van kwitanties. Hij „behandelt" een schoolkameraad met jeukpoeder. Hij bedriegt zijn onderwijzer door hem te vertellen, dat zijn vader hem gestuurd heeft om excuus aan te bieden. Hij heeft echter geen vrede met z'n slechte gedrag. Telkens wil hij beter worden, maar staat dan in eigen kracht, en daarom mislukt het •telkens. Door z'n omgang met Henny komt hij tot betere gedachten en leert, dat hij alleen in Gods kracht kan overwinnen. Een frisch verteld boek, kloek van uiterlijk, goed geïllustreerd, dat voor jongelui tot zegen kan zijn, omdat het de juiste teekening geeft van den zielestrijd in de jeugd. We bevelen het om deze deugden aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1938