Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronNel den Hollander

Bobbie, druk 1, 54 blz.
G.K.O. 4 t.d.t. Bobbie houdt een rijdenden auto vast en holt een eind mee, tot hij los moet laten en op den grond smakt. Juist nadert een groote vrachtauto, maar een andere jongen, die het gevaar ziet, weet Bobbie nog bij tijds weg te dragen en brengt hem naar school, waar de juffrouw zijn wonden reinigt en verbindt. Een grootere broer neemt Bobbie op de fiets mee naar huis, en dan is er een heele ontsteltenis in het gezellige gezin, wanneer de kleine Bobbie zoo toegetakeld binnenkomt. Met liefde wordt de geredde Bobbie omringd en hij neemt zich voor om in de toekomst voorzichtiger te zijn. De groote jongen, die Bobbie gered heeft, wordt vriend van den broer van Bobbie. De auto, waarmede het ongeluk gebeurde, was van den heer de Haan. Bob mag bij het dochtertje van dezen heer komen spelen en wordt dan met de auto gehaald. De illustratrice is bijzonder gelukkig geweest met den omslag; die is in alles origineel en munt uit door fraaie effecten; ze is daarentegen zeer ongelukkig geweest met enkele prentjes van het "binnenwerk". Die op blz. 14 en 15 achten we volstrekt mislukt. Dit boekje is bestemd voor de kleintjes. De woordindeeling in lettergrepen bewijst dit temeer. Het brengt ons in een Christelijk gezin. Er wordt gebeden en gedankt. Wanneer Bobbie belooft nooit meer stout te zijn, lezen we "Dat kun je nooit alleen beloven. Daar heb je hulp bij nodig. Hulp van Hem, die de goede Herder is. Die zorgt voor Zijn lammetjes. Die wil ze ook op het goede pad houden. Maar dan moeten die lammetjes ook goed luisteren naar Zijn stem. En Hem heel gehoorzaam zijn. Elken dag weer." Zoo wordt op kinderlijke wijze hier veel goeds geleerd, maar we missen toch het voornaamste. Van den Zaligmaker van zondaren hooren we weinig. Hem willen we toch verkondigen ook in onze Zondagsschoolboekjes en vooral met Kerstmis. Rechtstreeks evangeliseeren doet het dus niet. Wel toont het de geestelijke weelde van het Christelijk huisgezin. Bij zijn eenvoud heeft het een zekere charme, maar al te veel zit er niet in. Dat brengt zoowel opzet als lezersgroep eenigszins mede. Om ons bovengenoemd bezwaar is onze aanbeveling matig.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1937

Nel den Hollander

Bobbie, druk 1, 54 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 7-11 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Een heel eenvoudig boekje, waarin verteld wordt van een ongeluk, dat Bobbie overkwam, toen hij achter een auto liep. Verder maken we kennis met het huisgezin, waar Bobbie thuis behoorde. Een zeer net burgerlijk gezin, waar liefde, vrede en eendracht heerschen. Dan nog maken we kennis met de klasse-onderwijzeres en Gerard van Helden. Allen worden beloond voor de hulp, die ze hebben geboden. Algemeene op- of aanmerkingen: Veel diepte is er niet in. Zeer oppervlakkig in 't godsdienstige. En dan nog iets! Bobbie ontvangt niet de minste straf, alleen beklag. De geest van den tijd, doch m.i. tegen Gods Woord.
Conclusie: matig aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1937

Open Boekbeoordeling.
Nel den Hollander

Bobbie, druk 2, 54 blz.
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 7-8 jaar; algemeene strekking. Korteinhoud: Een heel eenvoudig boekje, waarin verteld wordt van een ongeluk, dat Bobbie overkwam, toen hij achter een auto liep. Verder maken we kennis met het huisgezin, waar Bobbie thuis behoorde. Een zeer net burgerlijk gezin, waar liefde, vrede en eendracht heerschen. Dan nog maken we kennis met de klasse-onderwijzeres en Gerard van Helden. Allen worden beloond voor de hulp, die ze hebben geboden. Algemeene op- of aanmerkingen: Veel diepte zit er niet in. Zeer oppervlakkig in 't godsdienstige. En dan nog iets! Bobbie ontvangt niet de minste straf, alleen beklag. De geest van den tijd, doch m.i. tegen Gods Woord.
Conclusie: matig aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1938

Open Boekbeoordeling.
Nel den Hollander

Bobbie, druk 2, 54 blz.
G.K.O. 4 t.d.t. Bobbie houdt een rij denden auto vast en holt een eind mee, tot hij los moet laten en op den grond smakt. Juist nadert een groote vrachtauto, maar een andere jongen, die het gevaar ziet, weet Bobbie nog bijtijds weg te dragen en brengt hem naar school, waar de juffrouw zijn wonden reinigt en verbindt. Een grootere broer neemt Bobbie op de fiets mee naar huis, en dan is er een heele ontsteltenis in het gezellige gezin, wanneer de kleine Bobbie zoo toegetakeld binnenkomt. Met liefde wordt de geredde Bobbie omringd en hij neemt zich voor om in de toekomst voorzichtiger te zijn. De groote jongen, die Bobbie gered heeft, wordt vriend van den broer van Bobbie. De auto, waarmede het ongeluk gebeurde, was van den heer De Haan. Bob mag bij het dochtertje van dezen heer komen spelen en wordt dan met den auto gehaald. De illustratrice is bijzonder gelukkig geweest met den omslag; die is in alles origineel en munt uit door fraaie effecten; ze is daarentegen zeer ongelukkig geweest met enkele prentjes van het „binnenwerk". Die op blz. 14 en 15 achten we volstrekt mislukt. Dit boekje is bestemd voor de kleintjes. De woordindeeling in lettergrepen bewijst dit temeer. Het brengt ons in een Christelijk gezin. Er wordt gebeden en gedankt. Wanneer Bobbie belooft, nooit meer stout te zijn, lezen we „Dat kun je nooit alleen beloven. Daar heb je hulp bij noodig. Hulp van Hem, die de goede Herder is. Die zorgt voor Zijn lammetjes. Die wil ze ook op het goede pad houden. Maar dan moeten die lammetjes ook goed luisteren naar Zijn stem. En Hem heel gehoorzaam zijn. Elken dag weer." Zoo wordt op kinderlijke wijze hier veel goeds geleerd, maar we missen toch het voornaamste. Van den Zaligmaker van zondaren hooren we weinig. Hem willen we toch verkondigen ook in onze Zondagsschoolboek-jes en vooral met Kerstmis. Rechtstreeks evangeliseeren doet het dus niet. Wel toont het de geestelijke weelde van het Christelijk huisgezin. Bij zijn eenvoud heeft het een zekere charme, maar al te veel zit er niet in. Dat brengt zoowel opzet als lezersgroep eenigszins mede. Om ons bovengenoemd bezwaar is onze aanbeveling matig.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1938