Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronH. Henszen Veenland

Braziliaanse expeditie, druk 1, 141 blz.
prijs f 2,50 gebonden; jongensboek.
Inhoud: Twee afgestudeerde biologen en een camera-man gaan voor wetenschappelijk onderzoek en filmopname voor de tv. op expeditie naar Brazilië. Ze varen van Belem de Amazone en daarna de Rio Negro op en vanuit Manaos dringen ze in het oerwoud door. Vele zijn hun ervaringen met hun gids en dragers en met de inboorlingen, in flora en fauna. Het gestelde doel der expeditie wordt niet volledig bereikt, doordat ze voor de rode mieren ijlings het vege lijf moeten bergen, maar in elk geval leren de gids Pablo en de drager Gustavo de les van de vergevende liefde verstaan.
Conclusie: Boeiend verhaal, dat en passant heel wat kennis aanbrengt. In godsdienstig oogpunt vrij zwak, maar toch wel met een goede strekking, gelijk uit de laatste zinsnede van de korte inhoud boven blijkt.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1965

Open Boekbeoordeling.
H. Henszen Veenland

Braziliaanse expeditie, druk 2, 141 blz.
prijs gebonden f 3,-; geïllustreerd; jongensboek, leeftijd 12-16 jaar.
Inhoud: Drie Nederlanders maken een expeditie naar Brazilië en huren een tolk met zes dragers. De tolk gaf een valse naam op en blijkt iets op zijn kerfstok te hebben. Een gewonde moet terug gedragen warden en de rest wordt overvallen door een mierenplaag. Iedereen vlucht en de tolk wordt gewond. Hij wordt door anderen gered. De Hollanders spreken met hem over zonde en berouw en wijzen hem de weg naar Christus.
Conclusie: Een mooi boek voor oudere jongens. De avonturen zijn leerzaam en tijdens de expeditie worden er goede gesprekken gevoerd met godsdienstige strekking.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1970

Open Boekbeoordeling.
H. Henszen Veenland

Braziliaanse expeditie, druk 2, 141 blz.
prijs gebonden f 4,10; leeftijd 12-14 jaar, jongensboek.
Inhoud: Onder leiding van Pablo, een rubbertapper met een twijfelachtig verleden, trekken drie Nederlandse jongelui door de oerwouden van Brazilië om planten en dieren te filmen. De tocht is gevaarlijk en bijzonder avontuurlijk, maar alle moeilijkheden worden overwonnen. De spanningen brengen de deelnemers aan deze expeditie dichter bij elkaar en het conflict tussen Pablo en een helper wordt zelfs bijgelegd.
Conclusie: Een goed verteld verhaal. De lezers steken nogal eens wat op over het leven in het oerwoud van Brazilië, de flora en de fauna. Goede godsdienstige strekking.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1973

Open Boekbeoordeling.