Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronAnna Bachofner-Buxtorf

Bloemkrans , druk 1
Bloemkrans. Vier verhalen van ANNA Bachofner-Buxtorf, uit het Hoogduitsch vertaald door J.H. VAN LINSCHOTEN. Met acht gekleurde plaatjes. Prijs f1,25 - 25 ex. f25,00 - 100 ex. f90,-
Een boekje, dat om zijn lief uiterlijk reeds aantrekt, het linnen bandje met de gulden letters van den titel, de duidelijke letter en de lieve plaatjes voldoen aan de eischen van een goeden smaak. De inhoud beantwoordt aan dit fraaie kleed, en de vier gevoelvolle verhalen dezer schrijfster bewijzen, dat zij met uitnemend gevolg voor kinderen met de pen kan teekenen. (De Chr. Schoolbode.)
Het boekje van Anna Buxtorf is zeer geschikt voor meisjes. De plaatjes zijn alleszins smaakvol. Wij twijfelen niet; of ook de lage prijs zal veel bijdragen om deze vertellingen weder gewild te maken.
(De Standaard.)

Catalogus Callenbach, 1885
Open Catalogus