Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronH. te Merwe

Bootsgezellen van Boisot, druk 1, 169 blz.
. te M er w e. Geïll. door Menno. le dr. G. K. C. B. 10 t. d, t. 169 blz. Een kloek boek met prachtige bandteekening over kloeke helden uit een kloek tijdperk. Deze episode speelt in den 80-jarigen oorlog even na Alva's vertrek. De Prins bevindt zich te Vlissingen in groote ongelegenheid. Hij buigt de knieën voor God, die alleen helpen kan. Hij ontvangt dan de tijding, dat d'Avila het anker voor Breskens heeft laten vallen en niet tot Vlissingen is doorgestevend. Oranje ontbloot het hoofd en dankt God in het openbaar. Het verhaal is zooals we dat van Te Merwe gewoon zijn, uitstekend geschreven. Geen geuzenverheerlijking. Ook geen anti-papisme. Stevige kost. Van harte aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1941