Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronT. Bokma

Van twee kinderen en twee lammetjes, druk 2, 16 blz.
G. K. O. 4 t. d. t. 25 cent. Elsje en Hennie zijn zusje en broertje. Ze krijgen ieder een jong lammetje. Op zekeren avond wordt in de school over de zending gesproken. Elsje en Hennie zijn daar ook bij tegenwoordig. Zij komen tot het besluit, hun lammetje te verkoopen en de opbrengst daarvan te geven voor de zending. Van een oom krijgen ze nu een bok en een wagentje. - Een heel eenvoudig, voor kinderen aantrekkelijk verhaaltje. Kinderen liefde voor de zending bij te brengen en ze offervaardigheid te leeren, is de ultnemende strekking van dit boekje. Herhaaldelijk wezen wezen we op het gevaar, dat een boekje als dit meebrengt, namelijk, dat het zoo licht de kinderen leert weldoen uit een valsch motief; weinig geven om veel terug te krijgen. Overigens hartelijk aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1929