Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronN.M. Schouten

Corrie van Gijs, druk 1, 75 blz.
G.K.C.O. (Cartonnen band). 12 t.d.t. Bart, arbeiderszoon, is kameraad met Gijs, den zoon van een welgestelden boer. Op de boerderij wordt een veulen geboren, en Corrie genoemd. Dat zien we opgroeien, groot worden en door Gijs en zijn ouders best behandelen, maar als op de boerderij tegenslag komt, moet Corrie worden verkocht. Het beest is eenigen tijd dokterspaard, daarna sleepersknol en eindelijk komt het voor een woonwagen terecht. Gijs en Bart vinden het terug op de paardenmarkt te Hoorn en herkennen het oogenblikkelijk; de boer koopt het terug en 't is spoedig weer 't vroolijke jonge paardje van weleer. Dit eenvoudige gegeven wordt heel aardig en kinderlijk verteld, en het: in tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar, komt heel goed uit. Reeds om den verteltrant verdient dit boekje aanbevolen te worden. En die aanbeveling kan ook voor onze Zondagsscholen gelden. Want 't Evangelie stáát er in, blz. 27. De tegenstelling zonde en genade had duidelijker kunnen uitkomen. Maar 't laat zien: den dienst van God in het leven, ook in het kinderleven. Aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1937

N.M. Schouten

Corrie van Gijs, druk 1, 75 blz.
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12-14 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Roemer, Gijs' vader, moet wegens achteruitgang van de boerderij, Corrie, het jonge paard, verkoopen. Wat heeft Gijs daar een verdriet over. Corrie komt eerst bij den dokter, waar ze het goed heft. Na den dood van den dokter komt het paard bij een wreeden sleeper, die het afgebeulde dier weer verkoopt aan een woonwagenman, die op zijn manier wel goed voor Corrie is. Als het dier op het punt staat aan een slager verkocht te worden op de markt, komen Gijs en zijn vader er aan te pas. Gijs herkent Corrie en vader koopt het lieve dier weer terug. Of Gijs ook gelukkig is. Algemeene op- of aanmerkingen: Een aardig boerenverhaal. Daarom bijzonder geschikt voor het platteland. Hier en daar is de woordkeus wat opgeschroefd. Misschien is het verhaal voor jongens ook wat langdradig. Overigens niet onverdienstelijk. Evangelisatiestrekking zit er niet veel in.
Conclusie: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1937

Open Boekbeoordeling.
N.M. Schouten

Corrie van Gijs, druk 2, 75 blz.
G.K.C.O. (Cartonnen band). 12 t.d.t. Bart, arbeiderszoon, is kameraad met Gijs, den zoon van een welgestelden boer. Op de boerderij wordt een veulen geboren, en Corrie genoemd. Dat zien we opgroeien, groot worden en door Gijs en zijn ouders best behandelen, maar als op de boerderij tegenslag komt, moet Corrie worden verkocht. Het beest is eenigen tijd dokterspaard, daarna sleepersknol en eindelijk komt het voor een woonwagen terecht. Gijs en Bart vinden het terug op de paardenmarkt te Hoorn en herkennen het oogenblikkelijk; de boer koopt het terug en 't is spoedig weer 't vroolijke jonge paardje van weleer. Dit eenvoudige gegeven wordt heel aardig en kinderlijk verteld, en het: in tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar, komt heel goed uit. Ook om den verteltrant verdient dit boekje aanbevolen te worden. En die aanbeveling kan ook voor onze Zondagsscholen gelden. Want 't Evangelie stáát er in, blz. 27. De tegenstelling zonde en genade had duidelijker kunnen uitkomen. Maar 't laat zien: den dienst van God in het leven, ook in het kinderleven. Aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1940