Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronC. de Bruijn

Dat liep slecht af, druk 1, 53 blz.
G. K. C. 0. 2 z. p. 2 t. d. t. Geïll. door Jan Wiegman. 30 cent. Andries Sterkman had al vroeg een sterke neiging tot snoepen. Van snoepen kwam het al spoedig tot stelen, eerst in 't klein en later in 't groot. Na de schooljaren kwam hij in de winkelzaak van zijn vader, waar het hem gelukte uit een brandkast een belangrijk bedrag te ontvreemden en daarmee de vlucht te nemen naar Antwerpen. Het ging nu steeds van kwaad tot erger, tot hij ten slotte een beruchte struikroover werd, die op zekeren dag ook zijn broer welke in België voor zaken reisde, overviel en bestal. Nu werd hij echter gevangen genomen en veroordeeld. De verslagenheid in het ouderlijk huis was groot bij het vernemen van dit alles: zijn moeder stierf van verdriet. Dat liep slecht af! Hoe heet de auteur: De Bruin of De Bruijn? Er is verschil tusschen omslag en titelblad. De correctie laat zeer te wenschen over: er komen zinstorende fouten in voor. B.v. schik i. p. v. schrik. Dat een snoeper licht een dief wordt, is het gegeven van dit boekje. Zulke dingen gebeuren, en zulke dingen loopen slecht af. Deze geschiedenis eindigt ditmaal niet in een bekeering. Maar dit boekje heeft nauwelijks een Christelijk karakter, behalve de twee teksten op de laatste bladzijde. Wij kunnen er niet aan denken, het aan te bevelen. Voor ons is het onbruikbaar.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1932

C. de Bruijn

Dat liep slecht af, druk 1, 53 blz.
Leeftijd 8-10 jaar. Het boekje, geschreven voor 8-10 jarige kinderen, verhaalt ons een geschiedenis van een jongen, die door snoepzucht tot stelen overging. Ellende bracht hij in zijn ouders huisgezin, die hem steeds vermaand hadden en op Gods Woord gewezen. Verkeerde omgang brachten hem verder op den glibberweg der zonde en ontsloten voor hem de deuren der gevangenis. Zijn moeder sterft van verdriet, zijn vader kwijnt weg onder al de ellende. 't Is een boekje vol waarschuwingen voor de jeugd! Aanbevolen. Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1932

Open Boekbeoordeling.