Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronP. de Zeeuw J.Gzn.

De beide logeergasten , druk 1, 23 blz.
prijs f 0,60; in slappe omslag; jongens- en meisjesboek voor de leeftijd van 10-12 jaar.
Inhoud: Een Augustijner monnik vraagt in een herberg in Wittenberg slaapgelegenheid. Kort daarop komt een nieuwe gast. Het was Eberhard von Erbach, die op een kasteel Erbach woonde. Beiden hadden haast om de volgende morgen vroeg te vertrekken. Door het zingen van de monnik getroffen, vraagt de baron de monnik te spreken. Nu blijkt dat dc baron de monnik zoekt, om hem gevangen te nemen. Door het gesprek wordt dc ketterjager een gevangene, door Maarten Luther gevangen. Strekking: Op wonderlijke wijze leidt de Heere Luthers weg en eveneens die van Eberhard von Erbach.
Conclusie: Een boeiend verhaal uit de Hervormingstijd. Geschikt als hervormingsboekje. Met genoegen gelezen. Kan ook als kerstboekje worden uitgegeven,
Eindoordeel: warm aanbevolen,
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1957

Open Boekbeoordeling.
P. de Zeeuw J.Gzn.

De beide logeergasten , druk 2, 23 blz.
prijs f 0,60; in slappe omslag; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Een Augustijner monnik vraagt in een herberg in Wittenberg slaapgelegenheid. Kort daarop komt een nieuwe gast. Het was Eberhard von Erbach, die op een kasteel Erbach woonde. Beiden hadden haast om de volgende morgen vroeg te vertrekken. Door het zingen van de monnik getroffen, vraagt de baron de monnik te spreken. Nu blijkt dat de baron de monnik zoekt om hem gevangen te nemen. Door het gesprek wordt de ketterjager een gevangene, door Maarten Luther gevangen.
Conclusie: Een echt Hervormingsboekje, en een wonderlijke ontmoeting van Luther en één van de ketterjagers. Mooi beschreven.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1958

Open Boekbeoordeling.