Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronElja Vlas

Dat waren spannende dagen!, druk 1, 110 blz.
prijs f 1,45 gebonden; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Enkele herinneringen uit het laatste gedeelte van de tweede wereldoorlog van november tot Kerstmis 1944. In die tijd, toen er weinig licht en eten was, vertelt moeder bij een kaarsje verhalen uit haar jeugd. Het gezin weet nog wat eten te bemachtigen en heeft het, wat het materiële betreft, met Kerstfeest tamelijk goed. Strekking: Als de nood op het hoogst is, is de redding vaak nabij. De Heere zorgt als wij het niet meer weten. Wees flink en geef geen plaats aan het kwade.
Conclusie: Een herinnering aan wat er in de oorlogswinter geleden is. 't Is goed dat de herinnering hieraan levend blijft. Jammer is, dat de betekenis van het Kerstfeest, dat toen toch wel onder heel bijzondere omstandigheden gevierd werd, niet uitkomt. We hadden van dit boekje veel meer verwacht, blij als we waren, dat er iets uitkwam over dit onderwerp. De manier van vertellen vinden we echter minder geslaagd. Met deze soort opmerkingen willen we het toch aanbevelen, in de hoop, dat er meerdere van dit soort boekjes komen en de volgenden beter geslaagd zullen zijn.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1960

Open Boekbeoordeling.
Elja Vlas

Dat waren spannende dagen!, druk 2, 111 blz.
prijs f 2,20 gebonden; jongens- en meisjesboek, leeftijd 10-14 jaar.
Inhoud: We maken kennis met de zorgen van een gezin, moeder, vader en drie kinderen, in de hongerwinter van 1944. Vaders fiets wordt "gevorderd", maar Joost weet hem terug te krijgen. In de langgerekte schemeruren vertelt moeder van háár kinderjaren. Vader wordt ziek door ondervoeding. Joost luistert een gesprek af van twee mannen, die bij een "goede" boer de aardappelkuilen willen leeghalen. Hij waarschuwt de boer. 's Avonds komt ook oom Daan met levensmiddelen. En Joost mag bij de boer als beloning aardappelen komen halen. Een intieme Kerstviering vormt een passend slot.
Conclusie: Een prachtig kinderboek. De ellende van de hongerwinter wordt sober maar raak weergegeven, zodat de kinderen van ná er enigszins een indruk van krijgen. Vooral de vertellingen van moeder zullen er in gaan: kinderen horen graag van "moeders jeugd" vertellen. Het geheel wordt versterkt door een onopgesmukt, eenvoudig Godsvertrouwen van de ouders. Daarom: zeer
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1967

Open Boekbeoordeling.
Elja Vlas

Dat waren spannende dagen!, druk 3, 111 blz.
prijs gebonden f 2,50; geïllustreerd; jongens- en meisjesboek, leeftijd 8-12 jaar.
Inhoud: In dit boek wordt een heel goed beeld gegeven van het moeilijke leven in de "honger"winter 1944-'45 De jeugdverhalen die moeder in de schemeravonden vertelt, zijn ook mooi.
Conclusie: Een heel goed boekje. Godsdienstige strekking.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1969

Open Boekbeoordeling.
Elja Vlas

Dat waren spannende dagen!, druk 4, 112 blz.
prijs gebonden f 3,90; leeftijd 8-13 jaar, jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Het verhaal gaat over de spannende hongerwinter 1944-'45. Het gezin De Wit maakt veel mee: vaders fiets wordt gevorderd, er komt ziekte en ondervoeding. Zoon Joost weet een aardappeldiefstal te verhinderen, wat een mooie beloning oplevert. In tegenwoordigheid van oom Daan, die levensmiddelen komt brengen, wordt het Kerstfeest gevierd. Tussen dit verhaal door vertelt moeder verhalen uit haar jeugd.
Conclusie: Een prachtig boek, waarin op uitstekende wijze verteld wordt over de bange jaren van de wereldoorlog. Heel mooi tekent de schrijver het eenvoudige en daardoor zo echte Godsvertrouwen van de ouders, die daarin hun kinderen voorleven wat christen-zijn betekent. Aan dit boek hebben onze kinderen veel!
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1973

Open Boekbeoordeling.