Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJ. Snoep Jr.

De Dordtsche poorterszoon , druk 1, 236 blz.
G. K. C. 0. 25 t. d. t. f 1.50. (Band 45 ct.). Een ouderwetsch, toch pakkend verhaal, uit een historisch weinig bekend tijdvak. 't Gaat over de Hoeksche en Kabeljauwsche twisten. In Dordt is men Kabeljauw, maar Willem,, zoon van den deken van het timmermansgild, kiest partij voor Jacoba. Dat geeft verbittering. De zoon neemt deel aan de verovering van Gorkum, wordt ernstig gewond, raakt tijdens het beleg weer buiten de stad en wordt zelfs door zijn vader als een verrader beschouwd, wat hij echter niet is. Heel veel moeiten en zorgen geven allerlei verwikkeling en eindelijk volgt de verzoening, waarbij de Schrijver gelegenheid heeft den St. Elisabethsvloed te pas te brengen. De Auteur maakt veel gebruik van "cliché's" en oude tweede-naamvalsvormen. Dit doet aan den stijl geen goed. De verhalen van grootvader en het voorgelezene van Vader Ambrosius houden heel geen verband met de geschiedenis en konden beter gemist worden. 't Verhaal wordt er onnoodig door gerekt. De Hoeksche hopman lijkt ons een wondere verschijning. Zijn handelwijze is meer dan eens zeer onwaarschijnlijk. Enkele foutjes teekenden we aan. Figuren als Maria, Willems moeder en Vader Ambrosius doen zien dat God ook toen nog door sommigen van harte werd gediend. De illustraties zijn natuurlijk uitstekend. Er zit "sfeer" in: de Middeleeuwen leven erin. Ook in religieus opzicht staat dit boek hoog. Onze jongens zullen dit kloeke boek met tintelend oog lezen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1926

J. Snoep Jr.

De Dordtsche poorterszoon , druk 2, 236 blz.
Bijzonderheden: oorspronkelijk verhaal, geschikt voor jongens van 12-16 jaar, omvang 236 blz.; prijs gecart. f0.80 geb. f 1.25, groote uitgave f2.20; ill. van Isngs.
Korte inhoud: Willem van Mijl, de zoon van een Dordtschen timmermansbaas, neemt tegen den wil van zijn ouders dienst in het leger van Jacoba van Beieren. Hij maakt de belegering van Gorkum mee en wordt daar zwaar gewond. Willem keert terug naar Dordt. 'n Jaar later tijdens de belegering van Dordt door de Hoekschen wordt hij gezien in gezelschap van een van Jacoba's spionnen. Gevangen gezet weet hij te ontsnappen, komt buiten Dordt en houdt zich schuil in de hut van een zonderling. Als 't beleg opgebroken is, keert hij naar huis terug, doch z'n vader, die hem als 'n verrader beschouwt zendt hem weg. Drie jaar werkt hij te Wieldrecht, dan blijkt z'n onschuld. Hij zal naar huis gaan, maar net komt 's nachts de St. Elizabethsvloed. Als door 'n wonder wordt hij uit de golven gered en thuis met vreugde ontvangen.
Beoordeeling: Vermoedelijk is dit verhaal 'n eersteling. Er zit te weinig spanning in en de personen leven niet. De Middeleeuwen zijn niet gemakkelijk te behandelen, vooral niet wat de godsdienstige zijde van 't leven aangaat. "De geschriften van Thomas a Kempis, van wiens hand weldra de "Navolging Christi" zal verschijnen" (blz. 35) klinkt anno 1417 wel wat 20e-eeuwsch. Graaf Willem IV (blz. 118) moet zijn Willem III. "Engelen-getokkel" (blz. 96) zal wel "harpgetokkel moeten zijn. En zoo is er meer. Maar onze jongens zullen 't toch wel graag lezen. Aanbevolen. P. de Zeeuw.

Open Gids


J.Lens Bibliotheekgids voor Chr. School- en Jeugdbibliotheken, 1930
J. Snoep Jr.

De Dordtsche poorterszoon , druk 2, 236 blz.
Leeftijd vanaf 12 jaar. Uit de dagen van Jacoba van Beieren, dus ook uit den tijd van den St. Elisabethsvloed. Een echt goed oorlogsboek. Onze jongens zullen het met spannend genoegen lezen. 't Is historisch zeer betrouwbaar en er gaat opvoedende kracht vanuit. Het boek wijst op de vlijt en op de huiselijkheid van ons stoere voorgeslacht, iets wat in onze dagen zeker niet overbodig is. Godsdienstige beschouwing best. "Want ook in de donkere middeleeuwen heeft de Heere in deze landen Zijn kinderen gehad". Daarmee moeten onze jongens bekend gemaakt worden. Met warmte aanbevolen! Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1930

Open Boekbeoordeling.
J. Snoep Jr.

De Dordtsche poorterszoon , druk 3, 200 blz.
geschikt voor een leeftijd vanaf 12 jaar. Uit de dagen van Jacoba van Beieren, dus ook uit den tijd van den St. Elisabethsvloed. Een echt goed oorlogsboek. Onze jongens zullen het met spannend genoegen lezen. 't Is historisch zeer betrouwbaar en er gaat opvoedende kracht van uit. Het boek wijst op de vlijt en op de huiselijkheid van ons stoere voorgeslacht, iets wat in onze dagen zeker niet overbodig is. Godsdienstige beschouwing best. "Want ook in de donkere Middeleeuwen heeft de Heere in deze landen Zijn kinderen gehad." Daarmee moeten onze jongens bekend gemaakt worden. Met warmte aanbevolen! Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1935

Open Boekbeoordeling.
J. Snoep Jr.

De Dordtsche poorterszoon , druk 3, 200 blz.
G. K. C. 0. 25 t. d. t. 50 cent. Een ouderwetsch, toch pakkend verhaal, uit een historisch weinig bekend tijdvak. 't Gaat over de Hoeksche en Kabeljauwsche twisten. In Dordt is men Kabeljauw, maar Willem, de zoon van den deken van het timmermansgilde, kiest partij voor Jacoba. Dat geeft verbittering. De zoon neemt deel aan de verovering van Gorkum, wordt ernstig gewond, raakt tijdens het beleg weer buiten de stad en wordt zelfs door zijn vader als een verrader beschouwd,wat hij echter niet is. Heel veel moeiten en zorgen geven allerlei verwikkeling en eindelijk volgt de verzoening, waarbij de Schrijver gelegenheid heeft den St. Elisabethsvloed te pas te brengen. De verhalen van grootvader en het voorgelezene van Vader Ambrosius houden heel geen verband met de geschiedenis en konden beter gemist worden. 't Verhaal wordt er onnoodig door gerekt. De Hoeksche hopman lijkt ons een wondere verschijning. Zijn handelwijze is meer dan eens zeer onwaarschijnlijk. Enkele foutjes teekenden we aan. Figuren als Maria, Willems moeder en Vader Ambrosius doen zien, dat God zelfs toen nog door sommigen van harte werd gediend. De illustraties zijn natuurlijk uitstekend. Er zit "sfeer" in: de Middeleeuwen leven erin. Ook in religieus opzicht staat dit verhaal hoog. Onze jongens zullen dit kloeke boek met tintelend oog lezen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1935

J. Snoep Jr.

De Dordtsche poorterszoon , druk 3, 200 blz.
Indertijd door ons aanbevolen. Zie voor den inhoud den catalogus van den uitgever onder no. 200. Boekbeoordeling in Kind en Zondag, 1935