Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronG.A. Aldus

Blinde Hendrik, druk 2, 93 blz.
G.K.0. 95 cent. Het hoofd der school van het Chr. blindeninstituut "Bartimeüs" verhaalt de geschiedenis van een blinden jongen, die al heel vroeg zijn oogen heeft moeten missen. Op jeugdigen leeftijd komt hij in een Chr. Blindeninstituut en leert daar de muziek beoefenen. Later is hij in staat zijn eigen brood te verdienen als organist en muziekleeraar, terwijl hij zijn vrijen tijd benut, door het maken van borstels en matten. Netjes uitgevoerd, prettig verteld, verlucht met photo's van het instituut. Het zal met genot gelezen worden. Een welgeslaagd propaganda-boekje voor "Bartimeüs" van deskundige hand. Wel geen Zondagsschoollectuur, zooals we die gewoon zijn, maar toch niet geheel ongeschikt. Als leesboek op de Chr. school zelfs zeer aanbevelenswaard.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1931