Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronGertie Evenhuis

Collecte in Meulekenskerke, druk 1, 86 blz.
Nr. 67 van de serie "Naar 't Zonlicht toe" bevat een kerstverhaal van Gertie Evenhuis, getiteld Collecte in Meulekenskerke. Een ruzie is oorzaak dat de hoogste-klassers van Meulekenskerke geen toneelstuk opvoeren op 2e Kerstdag. Ze krijgen nu de opdracht iets heel anders te doen. In hun onschuld organiseren ze een collecte en trekken verkleed als figuren uit hun kerststuk door het dorp, zonder verlof te vragen. De veldwachter brengt hen op, maar hun onderwijzer weet het bij de burgemeester in orde te maken. Intussen leggen de kinderen hun ruzie bij. Ze spelen toch toneel en de opbrengst hiervan en van de collecte gaat naar de vluchtelingen-kinderen. Een niet onaardig boekje, maar de achtergrond van het verhaal komt niet uit de verf. Men vermoedt dat het in Zeeuws-Vlaanderen speelt, maar de typische volkssfeer die daar heerst, komt helemaal niet tot zijn recht. (f 1,75; geb. f 2,15)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1960-61

Open IDIL-Gids.

Gertie Evenhuis

Spel in de kerstnacht, druk 2, 79 blz.
Spel in de kerstnacht door Gertie Evenhuis. De domineeskinderen van Meulekenskerke worden door hun vader hardhandig ontnuchterd: Kerstmis bestaat niet in rood licht en het verhaal van een bekeerde smokkelaar. Ze hadden hem om een toneeltekstje gevraagd in die trant, voor gebruik op school. In plaats daarvan organiseren de kinderen nu een inzameling voor misdeelde medemensen. Niet het sterkste jeugdboek van deze schrijfster, maar toch nog zeer behoorlijke kwaliteit. (geb. f 4,90)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1965-66

Open IDIL-Gids.