Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronGerda van Eysden

Ver van het heidehuis, druk 1, 186 blz.
prijs f 1,25; in slappe omslag; meisjesboek,
Inhoud: Ireen vindt in het gure Nederlandse klimaat geen genezing. Op uitnodiging van een rijke tante komt zij bij de fam. d'Arrezzo. Omdat ze daar erg geplaagd wordt, vlucht ze naar Rome, waar "tante" Corry met haar dochtertje Elsje wonen. Daar vindt ze een liefderijk tehuis en de begeerde genezing. Strekking: Spannend, avontuurlijk boek. Ouders worden met "jij" aangesproken. Uitdrukkingen als: "0, lieve help, ik ga nog dood van nieuwsgierigheid", zijn niet gepast. Gebruik van Heer.
Conclusie: Behalve genoemde bezwaren, godsdienstige strekking zwak. Gods leiding wordt erkend, er wordt gedankt voor de bewaring Gods, Men kan beter spreken van godsdienstig tintje.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1958

Open Boekbeoordeling.
Gerda van Eysden

Ver van het heidehuis, druk 1, 186 blz.
Door ziekte is de twaalfjarige Ireentje genoodzaakt haar lieve familie te verlaten en Ver van het heidehuis, in Italië namelijk, volledig herstel van krachten te zoeken. Zij komt in huis bij een onbekende familie in Napels. De twee steeds kibbelende zusjes daar zijn niets aardig voor Ireentje en maken haar het leven zo zuur dat zij het huis ontvlucht en zonder voldoende reisgeld op weg gaat naar Rome, naar een tante. Na een prettig verblijf van drie maanden daar komt zij geheel opgefleurd in haar gezellig thuis terug. Een nogal overdreven verhaal. De beschrijving van Italië is aardig. Gerda van Eysden is de auteur van deze 12e "Mei-Pocket". (f 1,25)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1958-59

Open IDIL-Gids.

Gerda van Eysden

Ver van het heidehuis, druk 2, 187 blz.
'n Hilversums meisje logeert in Italië. Een echt sympathiek meisjesboek, even fleurig als de band. Het boekje ademt een gezond-christelijke sfeer. Aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1963

Gerda van Eysden

Ver van het heidehuis, druk 2, 187 blz.
prijs in geplastificeerde omslag f 1,50 (Mei-pocket); meisjesboek.
Inhoud: Ireentje is een poosje ziek, maar ze knapt nog steeds niet goed op. Dan mag ze een winter in Italië uit logeren. Aanvankelijk wordt het een grote teleurstelling, maar later beleeft ze verrassing op verrassing. Het gaat boven verwachting goed. Strekking: Kinderen kunnen het elkaar o zo moeilijk maken, maar wat zouden ze veel voor elkaar kunnen betekenen. Het is nodig dat we ons aan de Heere overgeven en op Hem vertrouwen. Gebruik van Heer.
Conclusie: Een boekje dat de aandacht gespannen houdt door de vele avonturen; levendig en duidelijk is de tekening van personen en milieus. Waarom "Heer" en niet "Heere"? Voor uitdeling op de zondagsschool wel wat vlak.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1963

Open Boekbeoordeling.