Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronM.A. Mijnders-van Woerden

Bonisa , druk 1, 163 blz.
prijs gebonden f 5,90; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Bonisa komt in het zendingsziekenhuis in aanraking met het Evangelie. Haar jonge hartje gaat verlangen naar de Heere Jezus, maar ze vreest telkens dat Hij haar niet zal willen aannemen. Ze wil zo graag een schaapje zijn van de goede Herder. Door haar worden later ook anderen getrokken. Gods werk gaat door, ook onder de heidenen. Strekking: De schrijfster wil liefde opwekken voor het werk der zending.
Conclusie: Een prachtig zendingsverhaal, waaruit onze jongeren kunnen leren hoe groot en hoe vele de moeilijkheden zijn die op het zendingsterrein moeten worden overwonnen, Voor uitdeling op de Z.S. is het boek waarschijnlijk te duur.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1966

Open Boekbeoordeling.
M.A. Mijnders-van Woerden

Bonisa , druk 2, 162 blz.
prijs gebonden f 6,90; meisjesboek, leeftijd 10-14 jaar.
Inhoud: Bonisa komt met haar moeder op een zendingspost, omdat haar vader haar broertje op bevel van de tovenaar wil laten doodhongeren om zo de geesten gunstig te stemmen. Zo komt Bonisa met het Evangelie in aanraking en geeft ze zich over aan de Here Jezus. Omdat haar vader zijn bruidsschat niet kan betalen, wordt Bonisa aan haar grootvader gegeven. Deze probeert haar tot het heidendom terug te brengen, maar Bonisa blijft trouw aan haar Heiland. Later vlucht ze weer naar de zendingspost en wordt opgeleid voor onderwijzeres, zodat ze de kinderen kan vertellen van haar Heiland.
Conclusie: Een boeiend verhaal over de altijd durende strijd tussen angst voor de kwade geesten en de hoop op bescherming van de goede geesten. Een goed boek, dat een duidelijke beschrijving geeft van de nood in donker Afrika en de verlossende kracht van het Evangelie. Taal en stijl zijn behoorlijk.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1968

Open Boekbeoordeling.
M.A. Mijnders-van Woerden

Bonisa , druk 3, 162 blz.
prijs gebonden f 7,15; meisjesboek, leeftijd 10-14 jaar.
Inhoud: Bonisa komt met haar moeder op een zendingspost, omdat haar vader haar broertje op bevel van de tovenaar wil laten doodhongeren om zo de geesten gunstig te stemmen. Zo komt Bonisa met het Evangelie in aanraking en geeft ze zich over aan de Here Jezus. Omdat haar vader zijn bruidsschat niet kan betalen, wordt Bonisa aan haar grootvader gegeven. Deze probeert haar tot het heidendom terug te brengen, maar Bonisa blijft trouw aan haar Heiland. Later vlucht ze weer naar de zendingspost en wordt opgeleid voor onderwijzeres, zodat ze de kinderen kan vertellen van haar Heiland.
Conclusie: Een boeiend verhaal over de altijd durende strijd tussen angst voor de kwade geesten en de hoop op bescherming van de goede geesten. Een goed boek, dat een duidelijke beschrijving geeft van de nood in donker Afrika en de verlossende kracht van het Evangelie. Taal en stijl zijn behoorlijk.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1969

Open Boekbeoordeling.
M.A. Mijnders-van Woerden

Bonisa , druk 4, 162 blz.
prijs gebonden f 7,15; meisjesboek, leeftijd 10-14 jaar.
Inhoud: Bonisa komt met haar moeder op een zendingspost, omdat haar vader haar broertje op bevel van de tovenaar wil laten doodhongeren om zo de geesten gunstig te stemmen. Zo komt Bonisa met het Evangelie in aanraking en geeft ze zich over aan de Here Jezus. Omdat haar vader zijn bruidsschat niet kan betalen, wordt Bonisa aan haar grootvader gegeven. Deze probeert haar tot het heidendom terug te brengen, maar Bonisa blijft trouw aan haar Heiland. Later vlucht ze weer naar de zendingspost en wordt opgeleid voor onderwijzeres, zodat ze de kinderen kan vertellen van haar Heiland.
Conclusie: Een boeiend verhaal over de altijd durende strijd tussen angst voor de kwade geesten en de hoop op bescherming van de goede geesten. Een goed boek, dat een duidelijke beschrijving geeft van de nood in donker Afrika en de verlossende kracht van het Evangelie. Taal en stijl zijn behoorlijk.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1970

Open Boekbeoordeling.