Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronK. Norel

Anneke en rooie Kees, druk 1, 51 blz.
9 t.d.t., G.K.C.B., J.M. 8-10 j. Anneke gaat uit Friesland naar een stad in Holland verhuizen. Moeder huilt voor het vertrek, maar Anneke vindt het fijn. Op school valt het haar erg tegen. De kinderen plagen haar omdat ze niet goed kan lezen, door haar Friese tongval. Een buurjongen. "Rooie Kees" neemt het voor haar op. Als later Anneke in de kring van de schoolkinderen opgenomen is, schelden de kinderen, in het bijzijn van Anneke, Kees uit. Anneke durft het niet voor Kees op te nemen. Ze voelt zich als Petrus die Jezus verloochende. Anneke gaat 's avonds een brief voor vader posten en als ze terugkomt valt ze in een put. Vader gaat zoeken, en als Kees het hoort helpt hij mee zoeken. Kees vindt Anneke. Anneke denkt weer aan de verloochening van Petrus. Ze denkt ook aan Jezus, die zich omdraaide en Petrus aankeek. Later bemerkt Anneke, dat Kees Jezus niet kent. Rooie Kees mag een keer zondagsavonds bij Anneke eten. Ze zingen en spelen. Vooral de liederen "Een vaste burcht" en "Voorwaarts Christenstrijders" vindt Kees prachtig. Aan het einde van de avond leest vader nog uit de Bijbel en dankt met het gezin. Later bemerkt Anneke, dat Kees zo genoten had, niet van het spel, maar van het zingen, bijbellezen en gebed. In dit keurig uitgevoerde boekje, wordt duidelijk gemaakt wat kinderen uit een christelijk gezin, onbewust kunnen betekenen voor buiten-kerkelijke kinderen. Vooral een goed christelijk gezin kan op geestelijk gebied veel voor anderen zijn. Jammer dat de auteur de kinderen soms in de mond legt, wat alleen maar past in de taal van volwassenen. Deze opmerking moest ons van 't hart. Overigens hebben we geen bezwaar om het mooie boekje hartelijk aan te bevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissi├źn van "Jachin", 1961

K. Norel

Anneke en rooie Kees, druk 1, 51 blz.
prijs gecartonneerd f 0,90; jongens-en meisjesboek, leeftijd 8-10 jaar.
Inhoud: De overgang van Anneke van het platteland naar de stad in een nieuwe woonwijk. 't Valt haar eerst niet mee. In "Rooie Kees", die in dezelfde flat woont, vindt ze steun. Later verloochent ze haar vriendje als haar klasgenoten hem weer bespotten om z'n rode haar. Wat haar niet makkelijk zit. Toch laat Kees haar niet in de steek.
Conclusie: Godsdienstig verantwoord. Goede karakterbeschrijving. Opvoedkundig van betekenis. Zowel goede als boeiende jeugdlectuur.
Eindoordeel: warm aanbevolen,
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1961

Open Boekbeoordeling.
K. Norel

Anneke en rooie Kees, druk 1, 51 blz.
Van K. Norel is ook het boek Anneke en Rooie Kees. Anneke verhuist van een dorp naar de stad. Zij wordt door haar klasgenootjes niet hartelijk ontvangen en sluit dus maar vriendschap met een buurjongetje uit dezelfde flat, die om zijn rode haren voor Rooie Kees wordt uitgescholden. Op zekere dag doet Anneke daar zelfs aan mee, hetgeen Kees erg pijnlijk vindt. Hij is echter 'n trouw kameraadje, want als Anneke op een avond verdwaalt en zelfs een hersenschudding oploopt, is hij het die mee gaat zoeken en haar tenslotte ook vindt. Verzoening volgt en als Kees ook een ruimere plaats gaat innemen bij Anneke thuis - zijn moeder verwaarloost hem nogal - dan maakt hij kennis met de Bijbel en de christelijke levensbeschouwing. Wat zwaar en traag verhaald, maar verder geschikte lectuur.(geb. f 0,90)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1961-62

Open IDIL-Gids.

K. Norel

Anneke en rooie Kees, druk 2, 51 blz.
prijs f 1,25 gecartonneerd; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Anneke verhuist van een dorp naar de stad, waar ze op een flat komt te wonen. Hier woont Rooie Kees, een jongen uit een onkerkelijk gezin. Hij neemt het voor Anneke op. Wat heeft Anneke er spijt van, als zij het bij de meisjes niet voor Kees opgenomen heeft, die zij voor "rooie" uitgescholden hebben. Tussen deze twee komt het goed. Kees leert zo de sfeer van een christelijk gezin kennen.
Conclusie: Een goed boekje, dat met spanning gelezen zal worden. De evangeliserende strekking, die er onopgesmukt in verwerkt is, maakt het te meer zeer goed bruikbaar voor onze Kerstuitdeling.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1965

Open Boekbeoordeling.
K. Norel

Anneke en rooie Kees, druk 3, 43 blz.
prijs geb. f 3,95; leeftijd 8-10 jaar, jongens-en meisjesboek.
Inhoud: Anneke gaat verhuizen naar de stad. Eerst wordt ze uitgelachen om haar dialect. Maar rooie Kees springt voor haar in de bres. Na een poosje krijgt Anneke toch vriendinnen. Samen met hen scheldt ze Kees een keer uit, maar ze krijgt er wel spijt van. Als Anneke een keer een brief moet posten voor haar vader verdwaalt ze. Ook Kees, die in dezelfde flat woont, helpt zoeken. Hij vindt haar in een kuil met een hersenschudding. Kees mag als eerste bij haar op bezoek komen en dan vertelt ze hem dat ze spijt heeft van haar uitschelden. Als Anneke weer thuis is, komt Kees een hele zondagavond en eet mee. Het bidden voor de maaltijd en het zingen bij de piano is vreemd voor Kees. De andere dag zegt Kees tegen Anneke dat hij een fijne avond had gehad. Het fijnste vond hij, dat Annekes vader voor hem gebeden had.
Conclusie: Een boek met een goede inhoud, dat de kinderen met plezier en met spanning zullen lezen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1978

Open Boekbeoordeling.
K. Norel

Anneke en rooie Kees, druk 4, 51 blz.
geb.; geïllustreerd; geschikt voor jongens en meisjes van 8-10 jaar. Prijs f 4,25.
Inhoud: Anneke verhuist van het platteland naar de stad. Eerst heeft ze geen aansluiting, totdat "rooie Kees" zich over haar ontfermt. Als Anneke later in een bouwput valt, haalt rooie Kees haar daar weer uit. Daardoor komt Kees in contact met het gezin van Anneke en maakt hij kennis met het gezin van Anneke.
Conclusie: Een goed boekje, dat we onze kinderen gerust kunnen meegeven. Positieve godsdienstige strekking. Goede karaktertekening. Er gaat wervende kracht uit van het christelijk gezinsleven.
Eindoordeel: warm aanbevolen. C. L. M.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1979

Open Boekbeoordeling.
K. Norel

Anneke en rooie Kees, druk 5, 51 blz.
geb., zw/w geill. Geschikt voor jongens en meisjes van 7-10 jaar. Prijs f 5,80.
Inhoud: Anneke Verhuist van een dorp naar een stad. Op de school daar, wordt ze niet fijn opgevangen. De kinderen kijken niet naar haar om en de juffrouw verbetert steeds haar dialect. Een jongen uit haar flat is wel aardig tegen haar, maar Anneke negeert hem. Diezelfde jongen, rooie Kees, neemt het voor Anneke op, als zij weer geplaagd wordt. Dit is het begin van een nieuwe vriendschap. Later nemen de meisjes uit de klas Anneke in hun kring op. Als ze dan weer: "rooie Kees" schelden, durft Anneke het niet voor hem op te nemen en.... tenslotte scheldt ze zelf mee! Ze durft dan Kees niet meer onder ogen te komen. Als ze op een bouwterrein in een put terecht komt, is het Kees die haar vindt. Wanneer Anneke weer thuis is uit het ziekenhuis, wil ze graag alles goed maken met Kees. Het blijkt, dat Kees nooit van de Heere Jezus gehoord heeft. Hij komt dan, door dit gezin, in aanraking met het Evangelie.
Conclusie: Een fijn boek met een heet goede strekking. De boodschap van vergeving van zonden om Christus' wil, wordt duidelijk doorgegeven.
Eindoordeel: warm aanbevolen. C. J. Quist - v. Noort
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1984

Open Boekbeoordeling.