Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronA.G. Eggebeen

De boerin van 'Vredenhof', druk 1, 85 blz.
prijs pocket f 2,45; niet geïllustreerd; jongens- en meisjesboek, leeftijd, 15-18 jaar.
Inhoud: Een jongen en een meisje gaan zich, na veel geharrewar, met elkaar verloven. Het z.g. standsverschil heeft een rol gespeeld. De jongen was voor een ander bestemd die hij niet liefhad. Na enige tijd komt er de mogelijkheid dat ze trouwen. De vader koopt het renteniershuis van het meisje dat voor hem bestemd was.
Conclusie: Een aardig vertelt boekje, zoals er zo velen zijn over liefde en geluk. Toch geeft de schrijver de dingen goed weer. In alle zaken wordt ook rekening met God gehouden. De spanningen ontbreken, 't loopt allemaal erg vlot.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1973

Open Boekbeoordeling.