Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronHeleen

Ver van huis, druk 1, 110 blz.
G. K. C. 0. t. d. t. f 1.- (Band 45 ct.). De algemeene karakteriseering van dit weliswaar niet onbruikbare boekje is "zwak". Zwak is de conceptie. Zwak is de uitwerking. Zwak is het religieus gehalte. De taal en stijl hebben een zekere fleurigheid, waardoor het verhaal tot lezen als dwingt. Dat is een verdienste, ofschoon er tegelijk bij moet worden gezegd, dat de stijl niet origineel is. Dit behoeft trouwens ook niet. Drie kinderen van een Zendeling-arts moeten naar Holland voor hun opvoeding. Ze komen in 't gezin van mijnheer Ten Horsten. Ze missen hier vooral de ouderlijke liefde, daar 't duidelijk is, dat Mevrouw de kinderen genomen heeft, om een voordeeltje van hen te trekken. Vooral de jongste, Petertje voelt dat gemis. Adrie, de middelste kan heel slecht overweg met Meta ten Horsten, welke een trotsch en plagerig karakter heeft. Daarentegen vindt ze een vriendinnetje in Ina, het dochtertje van een arme weduwe. Door de onhandigheid van Adrie raakt mevr. Ten Horsten een goed betalend kostganger kwijt. Gelukkig komt hiervoor in de plaats een Oom van de Zendelingskinderen. Eerst kennen de kinderen hem niet, maar als Oom merkt, dat de kinderen hier zoo weinig liefde ondervinden, maakt hij zich bekend. Van nu af krijgen ze 't veel beter en merken ze 't niet meer zoo, dat ze onder vreemden zijn. Doordat de zaken van mijnheer Ter Horsten niet voorspoedig gaan, wordt hij Directeur eener Maatschappij te R'dam. De kinderen komen nu bij Oom Alfred, wiens vrouw en kinderen ook uit Amerika cverkomen. Allerlei dingen, die niet het minste met den samenhang der gebeurtenissen te maken hebben worden onnoodig ingelascht en onevenredig lang uitgemeten. Er komen goede gedeelten in dit boekje voor. Vooral de kleine Petertje is goed geteekend. Een bepaalde strekking valt moeilijk te signaleeren. Blijkbaar wordt bedoeld, zendingsijver te wekken, althans zendingsliefde. Want van de zending wordt steeds met warmte gesproken. Jammer is, dat de godsdienst zoo oppervlakkig is en dat het boekje zijn hoogtepunt vindt in een slap geteekend Kerstfeest. De omslag is zeer goed geslaagd. Grosso modo is onze aanbeveling matig.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1927