Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronP. de Zeeuw J.Gzn.

De boerenjongen van Thagaste , druk 1, 103 blz.
P. de Zeeuw J.Gzn. verzorgde voor de jeugd een vlot geschreven biografie van de H. Augustinus onder de titel De boerenjongen van Thagaste. Jammer is het dat de auteur niet veel begrip blijkt te tonen voor de Moederkerk (men leze het voor katholieken onaanvaardbare "woord vooraf" en de eveneens onaanvaardbare slotpassage). Tendentieus is verder het niet vermelden van het opdragen der H. Mis bij de voornaamste taken van de bisschop, alsmede het verzwijgen van Monica's "gedenk mijner aan het altaar des Heren" bij het verhaal van haar dood. Apert onjuist is de opmerking over en het argument tegen de heiligenverering (blz. 91) terwijl ook de bladzijde daarvóór gekenmerkt wordt door eenzijdigheid. - Het goed leesbare verhaal is door deze passages ongeschikt geworden voor de katholieke jeugd. (f 1,75; geb. f 2,50)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1957-58

Open IDIL-Gids.