Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronS.G. Broos-Kloppers

De Vremannetjes, druk 1, 110 blz.
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 11-15 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Het echtpaar Vreman heeft vier kinderen. De drie grootsten gaan met hun tante in de Kerstvacantie logeeren in een buitenhuisje. Zij vermaken zich daar best. Zij komen ook in aanraking met een landlooper, die een ongeluk heeft gehad. Tante, die dokter is, behandelt hem in de woning van een boer, waar hij verpleegd wordt. Ook andere bewoners van die plaats ondervinden de menschelijkheid van tante, als zij op een Kerstavond hun de blijde boodschap doet hooren en voor allen een geschenk meegeeft. De Vremannetjes keeren voldaan huiswaarts om Oudejaarsavond bij vader en moeder te zijn. Algemeene op- of aanmerkingen: Dit werk is te prijzen in vertelling en uitvoering. Een bezwaar is, dat het godsdienstige er in zoo weinig diepte heeft.
Conclusie: Matig aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1935

Open Boekbeoordeling.
S.G. Broos-Kloppers

De Vremannetjes, druk 1, 110 blz.
G. K. C. O. 6 t. d. t. 60 cent. De familie Vreman bestaat uit Vader en Moeder, Ellie, een meisje van 15 á 16 jaar, die op de H.B.S. gaat, Roelf en Nel, kinderen van 8 á 10 jaar, en de kleine Ieneke, een nakomertje. Op zekeren dag komt tante Loes op bezoek, die in Arnhem dokter is, buiten Arnhem een landhuisje heeft, "de Spar", en de 3 oudste kinderen-Vreman uitnoodigt, de Kerstvacantie met haar op "de Spar" door te brengen. Tante heeft in de omgeving een kringetje van eenvoudige menschen, grooten en kleinen, dien zij op Tweeden Kerstdag een feestje bereiden wil. De kinderen-Vreman zullen voor de uitdeeling wat cadeautjes vervaardigen. Aan dat feest gaan vooraf enkele prettige dagen met sneeuwballen-gooien en sleetje-rijden. Gijs uit de boschhut krijgt een ongeluk en wordt door tante geholpen, die in zijn duister bestaan het licht van Christus laat stralen. Dan volgt de Kerstfeestviering zelf. Ellie stort op den avond voor het vertrek haar hart uit voor tante, omdat ze soms zoo nukkig en snibbig kan zijn. Tante geeft haar den raad daartegen in 's Heeren kracht te strijden. Alles is zoo echt natuurlijk, zoo spontaan beschreven, heelemaal geen verhaal van onwaarschijnlijkheden. Een mooi idee is dat zelf vervaardigen van houtsnijwerk, schilderwerk, brei- en handwerken door beter gesitueerde kinderen voor de minder met aardsche goederen bedeelden. Een bezwaar vinden we, dat zeker de helft van het boek, en soms heele bladzijden aaneen, in gesprekvorm zijn geschreven. Dat maakt het lezen wat onrustig. Overdrijving kan hier o.i. ook schaden. De uitdrukking op blz. 90: "Ze sprak van het Kindje in de kribbe, dat ook voor hem (Gijs, den zwerver) op aarde gekomen was" achten wij dogmatisch onjuist. De gemaakte opmerkingen verhinderen ons niet, dit boekje een goede aanbeveling te geven.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1935

S.G. Broos-Kloppers

De Vremannetjes, druk 2, 110 blz.
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 11-15 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Het echtpaar Vreman heeft vier kinderen. De drie grootsten gaan met hun tante in de Kerstvacantie logeeren in een buitenhuisje. Zij vermaken zich daar best. Zij komen ook in aanraking met een landlooper, die een ongeluk heeft gehad. Tante, die dokter is, behandelt hem in de woning van een boer, waar hij verpleegd wordt. Ook andere bewoners van die plaats ondervinden de menschelijkheid van tante, als zij op een Kerstavond hun de blijde boodschap doet hooren en voor allen een geschenk meegeeft. De Vremannetjes keeren voldaan huiswaarts om Oudejaarsavond bij vader en moeder te zijn. Algemeene op- of aanmerkingen: Dit werk is te prijzen in vertelling en uitvoering. Een bezwaar is, dat het godsdienstige er in zoo weinig diepte heeft.
Conclusie: Matig aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1936

Open Boekbeoordeling.