Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronW. Hartog

Annelies is een prinsesje, druk 1, 59 blz.
An-ne-lies is een prin-ses-je bevat de be- 4546levenissen van twee kleuters die op deboerderij van hun oom en tante logerentot hun zusje geboren is. In het laatstehoofdstuk wordt dit kindje door hetdoopsel een prinsesje van God. Dit eer-ste leesboekje van W. Hartog, spelend inprotestants milieu, bevat veel te veelmoeilijke woordjes en zinnen. Matig. geb. f 1,25)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1957-58

Open IDIL-Gids.