Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJ.H. Lolkema

Verboden te vissen, druk 1, 160 blz.
geïllustr., leeft. 12 jaar en ouder, prijs f 18,50.
Inhoud: Wim de Kort, zijn zus Paula en zijn vriend Piebe spelen de hoofdrol in dit boek. In hun Friese stadje komen ze stukje bij, beetje meer te weten van hun wat vreemde stadgenoot Valentijn. Hij is ijsverkoper, maar raaktin het misdadig net van zijn baas Van Dam verstrikt. Als deze baas hem in een vlaag van woede de gracht inslaat, komt de familie De Kort in aktie. In het ziekenhuis heeft vader De Kort een diepgaand gesprek met Valentijn. Er komt een ommekeer in het leven van Valentijn die met de kerk en de godsdienst gebroken had. Tenslotte wordt hij evangelist. Met de hulp van de kinderen worden de misdadige figuren door de politie gearresteerd.
Beoordeling: Een positief christelijk boek, waarin de kerkgang, bidden en danken, het leven bij en uit Gods Woord een belangrijk element vormen. Er zit spanning in. In het laatste gedeelte worden de gebeurtenissen een beetje met een sneltreinvaart beschreven. De spanning is er dan wat uit. Mijns inziens hadden de hoofdstukken 10 t/m 13 uitvoeriger kunnen worden beschreven in een tweede deel. Dan waren die grote sprongen in de tijd niet nodig geweest. Deze hoofdstukken vind ik minder geschikt voor de kinderen in de zondagsschoolleeftijd.
Conclusie: Aanbevolen. A. Doeland
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1990

Open Boekbeoordeling.