Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronD.J. Douwes

De dief van Colosse, druk 1, 87 blz.
prijs f 1,90; gecartonneerd; jongens- en meisjesboek, leeftijd ± 12 jaar.
Inhoud: Hoofdpersoon is Onesimus, de slaaf van Filémon, die van zijn meester wegvlucht. Hij besteelt zijn meester en komt na omzwerving op zee terecht. Het schip weet aan zeerovers te ontkomen. Als hij in Caesarea voor reparatie van het schip verblijft, wordt hij herkend en komt in aanraking met Paulus, die het middel mag zijn van zijn bekering.
Conclusie: Een bijbelverhaal in romanvorm, dat niet altijd recht doet aan de bijbelse gegevens. Veel uitdrukkingen zijn onschriftuurlijk en ruw.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1952

Open Boekbeoordeling.
D.J. Douwes

De dief van Colosse, druk 1, 87 blz.
De dief van Colosse, door D. J. Douwes, behandelt de bekering van een diefachtig slaafje uit Colosse door de grote apostel Paulus. De lezers van Paulus' brief aan Philemon vragen zich misschien wel eens af, wie de daar genoemde slaaf Onesimus was en wat zijn geschiedenis was. Welnu, D.J. Douwes geeft de voorgeschiedenis van deze weggelopen slaaf. Het verhaal speelt in Efeze, Alexandrië en Caesarea. Hier bestond de kans op een dramatisch sterke en opvoedende legende. Dat is het echter niet geworden. Paulus zegt er wat slappe braafheden en is hoogstens een enthousiaste, goedaardige mens, niet de van geloofsijver brandende apostel zoals wij hem kennen. Onesimus komt nogal gewrongen en gedwongen tot een van te voren al te veel vaststaande bekering. Een prachtige kans en belangrijk onderwerp werden o.i. te weinig benut.

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1952-53

Open IDIL-Gids.