Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronSophie Woudts

Die andere Beatrijs, druk 2, 168 blz.
G. K. O. 14 t. d. t. f 0,90, gec. f 1,-, geb. f 1,50. De dochter van een rentmeester is tegen den wil van haar ouders gehuwd met den chauffeur van haar vader. Daardoor is een ernsige verwijdering tusschen haar en haar ouders gekomen. Zij heeft haar man genomen, omdat ze beiden God willen dienen, en ze elkaar liefhebben. Eerst zijn ze gelukkig, maar dan wordt de man ziek en komt er groote armoede. Brieven aan de ouders gezonden, komen ongeopend terug. Ze hebben een dochter Beatrijs. De vader sterft en nu komt het water aan de lippen. De moeder wil echter geen diaconale hulp, en laat dan ook geen diakenen of zelfs ouderlingen in haar woning toe. Door tusschenkomst van Beatrijs' onderwijzer komt er verbetering. Door de crisis wordt de oude rentmeester, Beatrijs' grootvader, ontslagen, en hoewel niet geheel onbemiddeld, moet hij zich toch erg bekrimpen. Ten slotte komt het tusschen Beatrijs' moeder en haar ouders geheel in orde. Beatrijs trekt met moeder en broertje naar grootvader en grootmoeder; en de stille godsvrucht van Beatrijs' moeder brengt ook de oude menschen tot nadenken en is voor hen tot zegen. Dit boekje. ofschoon geenszins nieuw van gegeven, verveelt nergens, er zit veel actie in. De geloovige vrouw wordt goed en aannemelijk geteekend in haar stillen strijd, en in haar poging om zichzelf en haar kinderen den ouden stijl te doen behouden. De verwijzing naar "De sproke van Beatrijs" waaraan moeder en dochter den naam ontleenen, ware niet noodig geweest en doet het verhaal schade. De chauffeur is anders dan de slechte man uit de Sproke. Dat God de zijnen niet verlaat, ook al hebben ze zich buiten zijn weg begeven, wordt goed geïllustreerd. Daar het onderscheid tusschen de dame en de vrouw uit het volk in de steeg, waar de dramatis parsonae wonen, schril is, moet de uitdeeling van dit verhaal stellig met oplettendheid geschieden. Het zou in een volksbuurt, waaruit de Zondagsschool haar meeste kinderen recruteert, kunnen irriteeren. Wij vinden den inzet van het verhaal op blz. 7 onpsychologisch gekozen in verband met den naam "Goddard"; de omslag is meer origineel dan mooi en de plaatjes blijven beneden het gemiddelde. Onder bovengenoemde restrictie kunnen we "Die andere Beatrijs" aanbevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1934

Sophie Woudts

Die andere Beatrijs, druk 2, 168 blz.
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van 14 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: De ouders van Beatrijs hebben het arm. In één der volksbuurten van Rotterdam wonen zij. Vader, die ziek is, sterft. Moeder doet alles wat zij kan om voor haar kinderen te zorgen. Het smart haar, dat haar ouders niet meer van haar weten willen. Gelukkig komt ook hier alles in orde en gaan Moeder en kinderen weer op "De Blinkert" wonen. Algemeene op- of aanmerkingen: Dit boek hebben we met roering gelezen. Het is zeker, dat ook onze meisjes dit zullen doen. Jammer is het, dat de jeugddienst hier wordt gepropageerd.
Conclusie: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1934

Open Boekbeoordeling.
Sophie Woudts

Beatrijs, druk 3, 154 blz.
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ~ 12-16 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Het behandelt de geschiedenis van een dochter van den rentmeester van het kasteel "Spar en Heide", die beneden haar stand met een chauffeur trouwt. Haar ouders zijn daar zeer over ontstemd en zij noch haar man mogen meer in het ouderlijk huis "De Blinkert" komen. De brieven, die naar "De Blinkert" gestuurd worden, komen ongeopend terug. Zij krijgen twee kinderen, Beatrijs en een jonger broertje. In een groote stad hebben ze een achterkamertje gehuurd. Beatrijs' vader sterft en nu heeft haar moeder de grootste toer om rond te komen. Zelfs de Statenbijbel wordt verkocht. Beatrijs gaat veel om met het dochtertje van een werkster, die beneden haar woont, Celia. Samen gaan ze dikwijls naar den dierentuin, waar vooral Beatrijs erg graag naar toe gaat. Daar leert ze een ouden man kennen, een echte philantroop, die door de geheele stadsjeugd opa genoemd wordt. Deze trekt zich het lot van Beatrijs aan, maakt kennis met haar moeder en weet te bewerkstelligen, dat "De Blinkert" weer voor haar opengesteld wordt. Dit komt weer voornamelijk door het eenvoudige geloof van de kleine Beatrijs. Algemeene op- of aanmerkingen: Dit verhaal zal ongetwijfeld de meisjes van c.a. dertien jaar boeien. Het eerste gedeelte is echter wat "ouwelijk" voor hen. Het christelijk element is echter goed, vooral het eenvoudige geloof van de kleine Beatrijs. Nieuwe spelling.
Conclusie: aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1938

Open Boekbeoordeling.
Sophie Woudts

Beatrijs, druk 4, 150 blz.
G.K.C.B, 14 t.d.t. De dochter van een rentmeester is tegen den wil van haar ouders gehuwd met den chauffeur van haar vader. Daardoor is een ernstige verwijdering tusschen haar en haar ouders gekomen. Zij heeft haar man genomen, omdat ze beiden God wilden dienen, en ze elkaar liefhadden Eerst zijn ze gelukkig, maar dan wordt de man ziek en komt er groote armoede. Ze hebben een dochter Beatrijs. De vader sterft en nu komt het water aan de lippen. Door tusschenkomst van Beatrijs' onderwijzer komt er verbetering. Ten slotte komt het tusschen Beatrijs' moeder en haar ouders geheel in orde. Dit boekje, ofschoon geenszins nieuw van gegeven, verveelt nergens, er zit veel actie in. De geloovige vrouw wordt goed en aannemelijk geteekend in haar stillen strijd, en in haar poging om zichzelf en haar kinderen den oude stijl te doen behouden. Daar het onderscheid tusschen de dame en de vrouw uit het volk in de steeg, waar de dramatis personae wonen, schril is, moet de uitdeeling van dit verhaal stellig met oplettendheid geschieden. Het zou in een volksbuurt, waaruit de Zondagsschool haar meeste kinderen recruteert, kunnen irriteeren. De omslag is meer origineel dan mooi en sommige plaatjes blijven beneden het gemiddelde. We bevelen dit boek bij zijn derde tournée aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1941