Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronP. de Zeeuw J.Gzn.

De dubbelgangers, druk 1, 91 blz.
prijs gecartonneerd f 1,90; jongensboek.
Inhoud: Door Pleun en Krijn, die veel op elkaar lijken, wordt een stunt uitgehaald. Ze verwisselen met elkaar: wie naar zee moet, gaat niet en wie thuis moet blijven, gaat wel. Zo maakt Krijn de beroemde tocht naar Chattam. Strekking: Bedrog en kwaad komt toch openbaar, hoe lang het ook duurt. Oprecht berouw veracht de Heere niet en Hij beschermt in gevaren ondanks alles, wat ons kan bedreigen.
Conclusie: 't Is wel een ál te fantastisch verhaal, wat historisch niet denkbaar is. Een stukje geschiedenis wordt opgefrist.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1966

Open Boekbeoordeling.
P. de Zeeuw J.Gzn.

De dubbelgangers, druk 1, 91 blz.
De dubbelgangers door P. de Zeeuw J.Gzn. De vrienden Pleun en Krijn lijken zozeer op elkaar, dat zij van rol kunnen wisselen. Daardoor ziet Krijn kans, om toch op de vloot van Michiel de Ruyter mee uit te varen, terwijl zijn eigen ouders dit steeds verboden hadden. Het bedrog wordt wel ontdekt, maar dan heeft Krijn al de beroemde tocht naar Chatham meegemaakt. Prettig verteld, maar weinig waarschijnlijk. Het godsdienstige element wordt soms wat overtrokken. (geb. f 1,90)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1966-67

Open IDIL-Gids.