Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronA. van Hartingsveldt

Daan Mulder houdt vol, druk 1, 152 blz.
G.K.C.B. 11 t.d.t. Daan, zoontje van een tuinbouwknecht, kan goed leren, en mag mee in de opleidingsklas voor de H.B.S. De huiselijke omstandigheden laten niet toe verder te studeren: te weinig inkomsten, ziekte van vader, die operatie nodig maakt. Maar .... vader, weer hersteld, krijgt de betrekking van chauffeur-tuinman op het landhuis, bij het stadje Beerschot gelegen; en dat maakt, dat Daan toch op de H.B.S. komt. Middelerwijl heeft Daan tijdens de ziekte van z'n vader zich zelf overwonnen, en in plaats van naar school te gaan een tijdje tuinbouwarbeid verricht. Achterstand bij het leren weet hij nog in te halen; hij erkent dan, dat God regeert en dat „wonderen nog gebeuren". Daartussendoor allerlei avonturen met goede schoolkameraden en conflicten met de „jongeheer" van het landgoed, waarbij alles echter goed terecht komt. De uitvoering valt te loven. Taal en stijl verraden meermalen te haastig en ondoordacht werk. De auteur kan stellig suggestief schrijven, er zijn prachtige bladzijden in dit boek; maar telkens treft zijn slordigheid. „Stormnachten waren over het land geloeid". „Vaders lach parelde". „Calvinistische levensbeschouwing" is geen uitdrukking voor een kinderboek. Daan is een prettig karakter, een godvrezende jongen, die volhoudt. De titel slaat niet helemaal op de strekking, want de goede slotsom is, dat God wonderen doet. Omslag heel origineel, uitvoering onberispelijk. Hartelijk aanbevolen!

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1949

A. van Hartingsveldt

Daan Mulder houdt vol, druk 1, 152 blz.
Prijs f 2,25; gebonden; geïll.; jongensboek.
Inhoud: Daan Mulder, zoon van een tuindersknecht, kan goed leren. Hij wil graag naar de H.B.S. Zijn vader kan dit niet betalen. Tot overmaat van ramp wordt zijn vader ziek. Daan is erg weerspannig. Maar hij overwint zichzelf, gaat vrijwillig van school af en neemt het werk van zijn vader waar. Doordat zijn vader herstelt en een goede betrekking krijgt, kan Daan toch naar de H.B.S. Strekking: Kan God nog wonderen doen? Daan zegt: neen, De Heere zegt: ja. Als wij eerst maar eenswillend geworden zijn met Zijn heilige wil.
Conclusie: 't Boek wordt wat ontsierd door de woorden "stom en stommerd". 't Geloof is hier en daar wat erg gemakkelijk, tóch ligt er een goede grondslag in. 't Is vlot geschreven. Boeit van begin tot eind. En heeft een nuttige geestelijke strekking voor jongens van 10-14 jaar.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1949

Open Boekbeoordeling.
A. van Hartingsveldt

Daan Mulder houdt vol, druk 1, 152 blz.
Voor dezelfde lezersgroep schreef A. van Hartingsveldt het boek Daan Mulder houdt vol. Daan is een jongen uit een arbeidersgezin met een goed stel hersens. zijn vader wordt ziek en Daan gaat vaders plaats innemen om de kost te verdienen. Als vader herstelt en een goede betrekking krijgt, mag Daan naar de zo begeerde H.B.S. gaan. Verschillende spanningen en avonturen rond de school zijn boeiend verteld.

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1949-50

Open IDIL-Gids.

A. van Hartingsveldt

Daan Mulder houdt vol, druk 2, 152 blz.
prijs f 2,25; gebonden; geïll.; jongensboek, leeftijd 12-15 jaar.
Inhoud: Daan Mulder, zoontje van een tuindersknecht, kan goed leren en wordt in de opleidingsklas geplaatst. Maar naar de H.B.S. zal hij niet kunnen. Als vader naar 't ziekenhuis moet, doet Daan vaders werk en zo wordt het gezin voor gebrek bewaard. Met z'n schoolkameraden kan Daan zeer goed overweg, maar met Victor van Huize Berkensteyn is de verhouding eerst heel slecht. Later komt alles goed. Daans vader wordt tuinman-chauffeur op de buitenplaats en Daan kan, nu de omstandigheden thuis gunstiger worden, naar de H.B.S. Strekking: Daan Mulder is een energieke jongen, die ondanks de moeilijkheden doorzet. Hij verloochent eigen verlangens door uit eigen beweging tijdens vaders ziekte te gaan werken. Maar hij heeft ook te strijden tegen de in z'n hart opkomende zonden van jalouzie, trots en drift. Hij leert van z'n eenvoudige vrome ouders, dat deze alleen in Gods kracht kunnen worden overwonnen. En de jongen ervaart, dat God ook nu nog wonderen doet.
Conclusie: De avonturen zijn soms wat gewaagd. De mevrouw van Berkensteyn doet in haar gemaakte manier van spreken denken aan juffrouw Sophie uit "De rode vlek" van v. d. Hulst. Overigens een boek, dat onze jongens wel boeien zal. Daan is een flinke jongen en z'n ouders zijn vrome mensen en goede opvoeders.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1951

Open Boekbeoordeling.