Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronP. de Zeeuw J.Gzn.

De galeislaaf van St. Andreas , druk 1, 94 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 11-16 jaar; Kerkgeschiedenis.
Korte inhoud: Een verhaal, waarin de hervormer van Schotland, John Knox, de hoofdrol speelt. Deze prediker komt vrij voor den naam van z'n God uit. Hij wordt gevangen genomen en naar de galeien gevoerd. Ook daar brengt hij het Evangelie. De verrader, Ralph Balfour, die Knox en de zijnen aan de roomsche geestelijkheid heeft verraden, komt naast Knox te zitten op de galeibank. Ook dezen man bekeert de Heere door middel van Knox. John Knox komt vrij en leert te Genève, waarna hij met Gods zegen de hervorming van Schotland nog mag tot stand brengen. Algemeene op- of aanmerkingen: Een goed boek voor onze jongens om den strijd der kerk de eeuwen door te leeren kennen. De strekking is heel goed en het boek geeft een kijk op het leven der galeislaven, maar meer nog doet het zien de macht van des Heeren genade. Taal in orde. Uiterlijke verzorging heel goed.
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1936

Open Boekbeoordeling.